Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Metal ve Mineraller - Jeokimya Hizmetleri

Metal ve Mineraller - Jeokimya Hizmetleri

Jeokimya çalışmaları, yerkabuğunu meydana getiren kayaç türleri içinde kimyasal elementlerin dağılımını, taşınmasını ve birikmesini etkileyen ve kontrol eden fiziksel ve kimyasal etkileri araştıran çalışmalardır. Jeokimyasal ilkelerin ve elde edilen verilerin ilk kullanım alanı, doğal kaynakların aranması olmuştur. Çevresel jeokimya çalışmalarının amaçları şu şekildedir:

Metal ve Mineraller - Jeokimya Hizmetleri

  • Jeokimyasal verilerin derlenmesi, yeni verilerin toplanması ve yeryüzeyini oluşturan malzemeler hakkında veri tabanları oluşturulması
  • Yüzeysel malzemelerin fiziksel ve kimyasal bileşimini etkileyen erozyon süreçlerinin anlaşılması
  • Veri tabanları ve süreç araştırma sonuçları birleştirilerek ülkenin çevresel niteliklerinin saptanması için stratejiler oluşturulması, yöntemler geliştirilmesi ve potansiyel kirlenme riski olan alanların belirlenmesi

Toprakların, yüzey sularının ve dere sedimanlarının madencilik ve metalürji faaliyetleri ile kirlenmesi, jeokimyasal çalışmaların başlanmasından bugüne önemli bir problem olarak ele alınmıştır. Madencilik faaliyetleri bölgede büyük boyutta atık bırakmakta ve belirgin bir kirlenmeye neden olmaktadır. Atık alanlarından geçen yüzey sularında arsenik, bakır, kurşun, çinko gibi iz elementler yüksek miktarlara ulaşmaktadır. Tarımsal alanlardaki kirlenme tarım ürünlerine de yansımaktadır.

Bu bakımdan yetkili kuruluşlar tarafından verilen jeokimya hizmetleri ile maden sahası arama ve geliştirme faaliyetlerini sürdüren işletmelerin gereksinimleri karşılanırken ve bu amaçla geniş bir analitik hizmet çeşitliliği sunulurken, aynı zamanda bu faaliyetlerin çevre üzerindeki etkilerinin düşürülmesi hedeflenmektedir.

Jeokimyasal haritaların hazırlanması, maden arama çalışmalarının uzun vadeli ve büyük ölçekli planlanabilmesi, çevresel etki değerlendirmelerinin sağlıklı yapılabilmesi ve bölgesel alan kullanım planlarına veri sağlanabilmesi anlamına gelmektedir.

Jeokimyanın çevre çalışmalarında kullanılması ile yeryüzeyini oluşturan malzemelerde kayaç oluşturan, zehirli ve yararlı elementlerin konsantrasyonları belirlenmekte, çevre kirlenmesi riski altındaki alanlar tespit edilmekte, gelecekte değişikliğe uğrayabilecek jeokimyasal taban belirlenmekte, çevresel tehlikelerin yol açacağı zararların ve sağlık problemlerinin azaltılması planlanabilmekte ve doğal ortamda kirlenme ile bu elementlerin insan ve hayvan sağlığı üzerindeki etkileri tespit edilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.