Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

İnşaat Hizmetleri - Proje Yönetimi

İnşaat Hizmetleri - Proje Yönetimi

İnşaat projeleri, konut olsun bir alışveriş merkezi olsun her zaman son derece yapılandırılmış süreçler içermektedir. Bir inşaat projesinde kesin olarak koordine edilmesi gereken çok sayıda aktivite bulunmaktadır. İnşaat projeleri, tasarımdan planlamaya ve programlamaya kadar çok sayıda aşamaya sahiptir. Bu aşamaların her biri kendi başlarına yeterince karmaşıktır, ancak proje ilerledikçe bu aşamalar tüm proje ile uyumlu olarak ve katlanarak daha karmaşık hale gelmektedir.

İnşaat Hizmetleri - Proje Yönetimi

Genel olarak proje yönetimi, kapsam, maliyet, zaman, kalite ve benzeri unsurları kontrol etmek için çeşitli araçlar ve metodolojiler aracılığı ile bir projenin yaşam döngüsü boyunca kaynakları yönetmek işidir. Bir inşaat projesi, aslında tasarıma ve yapıma özgü dikkate alınması gereken çeşitli kısıtlamalar içerir.

İhtiyaca göre çok çeşitli inşaat projeleri bulunmaktadır. Basit bir konuttan büyük bir köprüye kadar, bir barajdan havaalanı sismik güçlendirmesine kadar her türlü inşaat projeleri olabilir. İnşaat proje yöneticileri, projenin her aşamasında proje yönetimi ilkelerine uymak zorundadır.

Proje yönetimi farklı disiplinlerdeki çalışanların bir araya gelerek gerçekleştirdikleri bir çalışmadır. Bu nedenle projede eşgüdüm sağlanması gerekir. Esasen inşaat proje yönetimi, sadece bir şantiyedeki işlerin yönetilmesi değildir. Şantiye dışında da birçok faktör söz konusudur ve proje yönetimi çok yönlü uzmanlık gerektiren bir iştir. Maliyet yönetimi, inşaatın belirlenen takvime göre yürütülmesi, fizibilite çalışmalarının yapılması, statik hesaplamaların yapılması ve benzer süreçler, inşaat proje yönetimi açısından önemli hususlardır.

Etkin bir proje yönetimi birçok açıdan işletmeye fayda sağlamaktadır. Örneğin iş sürelerinde ortaya çıkması muhtemel gecikmeleri öngörmek, bütçe dışına taşmaları engellemek, maliyetleri denetlemek, sözleşme koşullarına uyum sağlamak, uyumsuzlukları araştırmak, olası yolsuzlukları önlemek, ortaya çıkacak muhtemel teknik sorunları önlemek, beklenen kaliteyi sağlamak, tasarım, zaman ve bütçe üçgeninde optimizasyonu sağlamak, resmi işlemlerde sürat kazanmak ve proje süresince nakit akışını planlamak bu sayede olmaktadır.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.