Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

İnşaat Hizmetleri - İnşaat Güvenliği

İnşaat Hizmetleri - İnşaat Güvenliği

İnşaat güvenliği, kalite kontrol, maliyet azaltma ve verimliliğin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir. İnşaat firmaları bu anlayış ile faaliyetlerini sürdürmek zorundadır. Genel olarak inşaat firmalarının kurumsal kalite, sağlık, güvenlik ve çevre (QHSE, Quality, Health, Safety and Environmental) politikaları şu ilkelere dayanmaktadır:

İnşaat Hizmetleri - İnşaat Güvenliği

  • Bütün sağlık, güvenlik ve çevre tehlikelerinin veya yönlerinin tanımlanması ve değerlendirilmesi
  • Bunların risk veya etkilerinin kabul edilebilir seviyelerde yönetilmesi
  • Yürürlükte olan sağlık, güvenlik ve çevre yasal düzenlemelerine uyum sağlanması
  • Olası kazaların, yaralanmaların ve kirliliğin önlenmesi
  • Olaylara veya yaralanmalara neden olan koşul ve davranışlara izin verilmemesi
  • Atıkların azaltılması ve kaynakların korunması
  • İşletme genelinde sağlık, güvenlik ve çevre performansının kaydedilmesi
  • Sağlık, güvenlik ve çevre performansının sürekli iyileştirilmesi

İnşaat işleri dendiği zaman, yerüstünde veya yeraltında yapıldığına bakılmaksızın, kazı, yarma, doldurma, hafriyat ve inşa gibi çok çeşitli inşaat ve mühendislik faaliyetlerinin sürdürülüğü işler ifade edilmektedir. İnşaat sektörü, istihdam olanakları ve ekonomiye sağladığı katma değer dikkate alınırsa, ülkelerin lokomotif sektörü kaul edilmektedir. Ancak bu sektörde yaşanan iş kazaları ülkemizde de ciddi poblemler yaratmaktadır. İstatistiklere göre inşaat sektörü en fazla iş kazalarının yaşandığı sektörlerin başında gelmektedir. Sadece can kayıpları esas alınırsa, inşaat sektörü, tüm sektörler içinde birinci sıradadır.

İş kazalarının önlenmesi ve kayıp ve zararların en aza indirilmesi amacı ile Avrupa Birliği ülkelerinde yayınlanan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, ülkemizde de uyarlanmıştır ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıkarılmıştır. Ayrıca Avrupa Birliği’nin 92/57/EEC sayılı direktifi esas alınarak Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği yayınlanmıştır. Bu yasal düzenlemeler inşaat işlerinde alınacak asgari sağlık ve güvenlik koşullarını açıklamaktadır.

Yetkili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen inşaat güvenliği denetimlerinde bu yasal düzenlemeler ve standartlar esas alınmaktadır.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.