Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Endüstriyel Risk Yönetimi - Risk Tanımlama

Endüstriyel Risk Yönetimi - Risk Tanımlama

Endüstriyel alanlarda ortaya çıkan tehlikelerin belirlenmesi ve risklerin tanımlanması önemli bir olgudur. Risk yönetiminde temel yaklaşım proaktif risk yaklaşımıdır. Bu yaklaşımda, işletmede henüz bir tehlike oluşmadan, olası tehlikenin büyüklüğü ve etkisi kestirilmekte, üretimi etkileyecek riskler öngörülmekte, riskler derecelendirilmekte ve bu riskleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için adımlar atılmaktadır. Risk yönetiminde ikinci yaklaşım tarzı reaktif risk yaklaşımıdır. Bu yaklaşımda, risklerin gerçekleşmesi ile meydana gelen kazalardan sonra bunların bir daha oluşmaması için nedenleri tespit edilmekte ve çözüm yolları aranmaktadır.

Endüstriyel Risk Yönetimi - Risk Tanımlama

Bir endüstriyel tesiste çalışanların güvenliğini ve sağlığını korumanın temel yolu, çalışma ortamı koşullarından kaynaklanan bütün tehlike ve riskleri, eğer mümkünse kaynağında yok etmek, mümkün değilse etkilerini azaltarak çalışan sağlığını korumaya çalışmaktır. Bunu elde etmek için yapılması gereken, işletmede bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kurmak ve riskleri analiz etmektir.

Risk analizi demek, çalışma ortamındaki tehlikeleri tespit etmek, riskleri tanımlamak, ölçmek, çözüm aramak, koruma amaçlı stratejiler geliştirmek ve çalışanları bu konuda eğitmek demektir. Risk analizi bu süreçlerin tümüdür.

Burada en önemli nokta riskin tanımlanmasıdır. Tehlikeler tanımlanarak, bunlardan kaynaklanan potansiyel zarar, kayıp ve hasar yaratan etkiler analiz edilmekte ve riskler ortaya çıkarılmaktadır. Bu aşamada kullanılan yöntemler ve ölçümler, tehlikenin endüstriyel tesis ve çalışanlar üzerindeki potansiyel etkileri anlaşılmış olmaktadır.

Endüstriyel alanlarda ortaya çıkan tehlikelerden bazıları şunlardır: stoklanan hammaddeden ve bacalardan yayılan toksit madde etkisi, yanıcı maddelerden kaynaklanan sıcaklık etkisi, yangın tehlikesi, elektromanyetik etki, yüksek seviyeli gürültü etkisi, depolanan sıvı ve gazlara ilişkin patlama etkisi ve araç ve ekipmanın dış etkilerden veya kullanım hatasından kaynaklanan devrilme, düşme ve parçalanma etkisi.

Kısaca endüstriyel tesislerde risklerin tanımlanması ve tehlike kaynaklarının önceden belirlenmesi ve kontrol altına alınması son derece önemlidir. Özellikle çok sayıda çalışan bulunan tesislerde risk tanımlama ve ölçümleri büyük önem taşımaktadır.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.