Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Endüstriyel Risk Yönetimi - Proses Güvenliği Yönetimi

Endüstriyel Risk Yönetimi - Proses Güvenliği Yönetimi

Her işyerinin kendine özgü riskleri ve tehlikeleri vardır. Ancak bazıları diğerlerinden daha büyük riskler ve tehlikeler ile karşı karşıyadır. Örneğin, birçok işletme, çok tehlikeli kimyasallar içeren işlemlerden beklenmeyen toksik, reaktif veya yanıcı sıvı ve gaz salınımı riskiyle karşı karşıyadır. Bu risklerin potansiyel olarak felaketle sonuçlanması yüzünden OSHA (Occupational Safety and Health Administration, İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresi) tarafından Çok Tehlikeli İşlem Güvenliği Yönetimi yayınlanmıştır.

Endüstriyel Risk Yönetimi - Proses Güvenliği Yönetimi

Proses Güvenliği Yönetimi, işletmelerin süreçlerinde kullanılan son derece tehlikeli kimyasal maddeler ile ilişkili tehlikelerin tanımlamasını, değerlendirilmesini ve kontrol altına alınmasını gerektiren bir OSHA standardıdır. Bu standardın kilit öneme sahip ön koşulu, işletmelerin tüm işletim süreçlerinin kapsamlı bir risk analizi yapmalarını gerektirmesidir. Bu değerlendirme proses güvenliği yönetimi veya proses tehlike analizi olarak bilinmektedir. Temel olarak şu faktörleri içermesi gerekmektedir:

 • Proses güvenliği bilgileri
 • Proses tehlike analizi
 • Çalışma prosedürleri
 • Olay araştırması
 • Değişim yönetimi
 • Mekanik bütünlük
 • Çalışan katılımı
 • Ticaret sırları
 • Uygunluk denetimleri
 • Eğitim
 • Müteahhitler
 • Sıcak çalışma izinleri
 • Başlangıç öncesi güvenlik incelemesi
 • Acil durum planlaması ve müdahale

Doğru bir şekilde kullanıldığı zaman, bir proses güvenliği yönetim programındaki bu faktörler, yangınları, patlamaları ve çalışanlar veya toplum için güvenlik riski oluşturabilecek tehlikeli kimyasalların salınmasını önleyebilmelidir. İşletmeler bu faktörlerin her birine hem bir bütün olarak hem de diğer faktörler ile bağlantılı olarak odaklanmalıdır.

Kısaca proses güvenliği yönetimi, tehlikeli kimyasalların kontrolünü sağlamak için kullanılan sistematik bir yöntemdir. Bu programlar bir yandan işletmelerin proses güvenliği risklerini yönetmelerine imkan verirken bir yandan da işletmede verimlilik artışına ve optimizasyonuna yardımcı olmaktadır. Amaçlanan, süreçlerin uygulama esaslarını düzenlemek ve kontrol altına almaktır.

Ülkemizde proses güvenliği yönetimi, 2013 yılında yayınlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde sürdürülmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.