Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Endüstriyel Risk Yönetimi - Güvenlik Raporu Hizmetleri

Endüstriyel Risk Yönetimi - Güvenlik Raporu Hizmetleri

Kritik altyapı sistemleri, işlenen bilgilerin bütünlüğü, erişilebilirliği ve gizliliği bozulduğu zaman, büyük ölçekli ekonomik zararlara, güvenlik açıklarına veya işletme düzeninin bozulmasına neden olacak ve içinde bilişim veya endüstriyel kontrol sistemleri barındıran sistemlerdir. Genel olarak kritik altyapılar, fiziksel varlıklar, insan kaynakları ve bilişim sistemlerinden oluşmaktadır.

Endüstriyel Risk Yönetimi - Güvenlik Raporu Hizmetleri

Kritik altyapıların bir kısmı işletmelere hizmet eden bilişim sistemlerini kullanırken bir kısmı endüstriyel kontrol sistemleri denilen özel bilişim sistemleri tarafından izlenmekte ve yönetilmektedir.

Risk yönetim süreci esas olarak tehlikeler ve bu tehlikeler sonucu ortaya çıkan risklerin analiz edilmesini, değerlendirilmesini ve kontrol önlemlerinin alınmasını içermektedir. Özellikle endüstriyel alanlarda risk yönetimi ilkeleri, sanayinin genelinde ayrıntılı bir şekilde uygulanmaktadır. Endüstriyel alanlar her durumda tehlike altındadır. Tehlike, insan ve yapılara zarar veren, iş kayıplarına neden olan ve çevre üzerinde olumsuz etkiler yaratan durumlardır.

2012 yılında yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği, tehlike ve riskin ne olduğunu tanımlanmıştır. Tehlike, iş yerinde mevcut veya dışarıdan gelen ve çalışana ve çalışma ortamına zarar ve hasar verme potansiyelidir. Risk ise, bu tür tehlikelerden kaynaklanan kayıp, yaralanma ve benzer zararlı sonuçlar meydana gelme ihtimalidir.

Yetkili kuruluşlar, işletmelerin tasarımları ve işletim sistemlerini değerlendiren güvenlik raporları hazırlamaktadır. Bu raporlama çalışmasında kritik güvenlik prosedürleri ve ekipmanların durumu yer almaktadır.

Bugün işletmelerde risklerin kontrol altına alınması ve doğru yönetilmesi önemli bir hedeftir. Büyük endüstriyel tesislerde, sağlık ve güvenlik konusundaki çalışmalar için risk değerlendirmesi ve yönetimi uygulamak, önemli bir konudur. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin temelini risk değerlendirme çalışmaları oluşturmaktadır. Risk yönetimi, bir işletmedeki iş güvenliği önlemlerini iyileştirme ve sürdürmeyi başaracak her türlü girişimdir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.