Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Eğitim - İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Eğitim - İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların sağlığı, güvenliği ve refahı ile ilgili bir konudur. Tehlikeli olsun olmasın çalışma ortamında, çalışanların sağlıklı olmaları ile ilgilenmektedir. İnsanlar günlerinin önemli bir kısmını işyerlerinde çalışarak geçirmektedir. Yeteneklerini ve uzmanlıklarını çalıştıkları işletmenin yararına kullanan bu insanlar, emeklerini ve zamanlarını işletmenin kazanması için harcamaktadır. Bu yüzden işletmeler de çalışanlara elverişli ve güvenilir bir çalışma ortamı sağlamak zorundadır.

Eğitim - İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İş güvenliği, çalışanların, refahlarını riske sokan koşullardan korunmasını ifade etmektedir. İyi çalışma koşullarının sürdürülmesini ve çalışanların sağlığına kötü etki eden risklerden korunmasını kapsamaktadır.

İş güvenliği oluşturmayı önemli kılan birçok neden bulunmaktadır. Bunlardan ilki, devletin işçi tazminatı, tıbbi tedavi ve sosyal güvenlik ödemelerine katılmasıdır. İkinci neden ise müşteriler nezdinde işletmenin itibarını kaybetme riskidir. Çalışanların güvenliğini sağlamak aynı zamanda işletme yönetimleri için ahlaki bir sorumluluktur. İnsan kaynağını kullanan bütün işletmeler onların güvenliğini kollamakla görevlidir.

İş sağlığı ve güvenliği için dikkate alınması gereken en önemli faktör, güvenlik ihtiyacıdır. İşletmeler bir tehlike ve risk arasında ayırım yapmak zorundadır. Tehlike, kontrol edilmediği takdirde zararlı sonuçlar doğuran bir durumdur. Risk ise, belli bir sonucun ortaya çıkma olasılığını ifade etmektedir.

Potansiyel tehlikeler ve riskler tanımlandıktan sonra, işletmenin bu riskleri değerlendirmesi ve gerekli güvenlik önlemlerini alması gerekmektedir. Riski hesaplamak için de, risk faktörlerini ölçmek ve olumsuz etkilerin şiddetini değerlendirmek gerekir. Bu hesaplamalar periyodik olarak gözden geçirilmeli, revize edilmeli ve gerektiğinde değiştirilmelidir.

Bu bakımdan işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri önemli olmaktadır. Riskler değerlendirilirken işletmenin, çalışma ortamının tüm tehlikelerini hesaba katması gerekmektedir. Çalışanlar kullandıkları bir makina veya ekipman ekipmandan zarar görebilir. Aynı şekilde çalışma ortamında bulunan zararlı kimyasallar, radyasyon, kirleticiler ve zararlı bakteri ve virüsler gibi biyolojik ajanlar, çalışanlar için tehdit oluşturmaktadır. İş güvenliğinin temelini güvenlik önlemlerinin uygulanması oluşturmaktadır.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.