Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Şeyl Petrol ve Gaz Hizmetleri

Şeyl Petrol ve Gaz Hizmetleri

Şeyl gazı, kaya oluşumları içinde hapsolmuş doğal gazı ifade etmektedir. Şeyller, zengin petrol ve doğal gaz kaynakları olabilecek ince taneli tortul kayalardır. Çok önceleri çıkarılması ekonomik görülmeyen büyük hacimli şeyl gazına, günümüzde yatay delme ve hidrolik kırılma kombinasyonu yöntemlerle ulaşmak mümkün olmaktadır. Kaya oluşumlarından doğal gaz üretimi, dünyada doğal gaz sektörüne can vermektedir.

Şeyl Petrol ve Gaz Hizmetleri

Bugün tüketilen doğal gazın önemli bir kısmı bu kaynaklardan elde edilmektedir ve bazı ülkeler için doğal gaz tedariki, ham petrol tedariki kadar yabancı üreticilere bağımlı değildir. Ayrıca dağıtım sistemi daha az kesintiye maruz kalmaktadır. Günümüzde kazanılan deneyim ve bilgiler paralelinde kaya gazı gelişiminin verimliliği artmıştır.

Kaya gazı üretmek için iki temel delme tekniği uygulanmaktadır. Bunlardan biri yatay delme tekniğidir. Bu yöntemle, derinlerde hapsolmuş gaza daha fazla erişim sağlanmaktadır. Önce dikey bir kuyu açılmakta ve bu hazneden yatay olarak uzanan delgi aletleri kullanılarak kaynağa ulaşılmaktadır. Hidrolik kırılma tekniğinde ise kayadaki çatlak ve kırıklar açılmakta ve sıkışan hidrokarbonların önünü açmak için kuyuya su, kimyasallar ve kum pompalanmaktadır. Yatay delme tekniği ile birlikte kullanıldığı zaman, bu yöntem daha ekonomik olmaktadır.

Doğal gaz, temiz yanan bir yakıttır. Kömür veya petrolden daha temiz yanar. Doğal gaz yanarken, karbondioksit, azot oksitler ve sülfür dioksit dahil olmak üzere, kömür veya petrolün yanmasına göre havaya çok daha düşük seviyelerde kirletici madde yayılmaktadır.

Ancak diğer yandan şeyl gazı üretimi ile ilişkili bazı potansiyel çevre sorunları bulunmaktadır. Örneğin delme ve kırma çalışmaları, atılmadan önce arıtılması veya çözülmesi gereken çözünmüş kimyasallar ve başka kirleticiler içeren büyük miktarlarda atık su üretmektedir. Hem kullanılan su miktarı hem de bazı kimyasalların arıtılmasındaki karmaşıklık yüzünden atık su arıtımı ve bertarafı önemli bir problemdir.

Kuruluşumuz tarafından, diğer hizmetler kapsamında, şeyl petrol ve gaz hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.