Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Sevkiyat Öncesi İnceleme

Sevkiyat Öncesi İnceleme

Yükleme öncesi incelemeler, uygulanabilir tüm önkoşul programlarının uygulanmasını, tüm kritik kontrol noktalarının ve tüm kritik sınırların denetlenmesini, ilgili tüm standartların ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini ve gerekli düzeltici önlemlerin alınmasını sağlayan bir uygulamadır.

Sevkiyat Öncesi İnceleme

Sevkiyat öncesi incelemeler, ürünler yüklenmeden önce ürünlerin ve ilgili kayıtların gözden geçirilmesini, test ve muayeneleri ve denetimleri içermektedir. Bu şekilde ürünlerin miktarı ve kalitesi kontrol edilmekte, ürünlerde herhangi bir kusur olup olmadığı gözlenmektedir. Aynı zamanda ürünlerin hedef pazarın güvenlik gereksinimlerini karşıladığından emin olunmaktadır. Yetkili bir kuruluş tarafından gerçekleştirilen bir sevkiyat öncesi denetim, tedarikçi firmalara ürünlerin hedef pazarlara gönderilmeye hazır olduğu konusunda güvence vermektedir.

Sevkiyat öncesi incelemeler, alıcı firmalar, tedarikçi firmalar ve acenteler tarafından üretilen ürünlerin ihracat veya amaçlı alıcısına gönderilmeden önce incelenmesi için atılan önemli bir adımdır. Bu denetimlerin başlıca amaçları şu şekilde sıralanabilir: mal miktarı ve kalitesini kontrol etmek, ürünlerde herhangi bir kusur olup olmadığını belirlemek ve ürünlerin hedef pazarın güvenlik gereksinimlerini karşıladığından emin olmak.

Sevkiyat öncesi inceleme uygulaması, Dünya Ticaret Örgütü tarafından uluslararası ticaret standartlarını iyileştirme kapsamında resmi olarak 1994 yılında başlatılmıştır. Buna göre söz konusu incelemelerin şu ilkelere göre uygulanması gerekmektedir: ayrımcılık yapmama, şeffaf olma, gizli ticari bilgileri koruma, gecikmelerden kaçınma ve fiyatlamanın ihracatçı firmanın ülkesindeki benzer ürünlerin fiyatına dayalı doğrulanması.

Genel uygulamaya göre akredite kuruluşlar, üretim en az yüzde 80 oranında tamamlandığı zaman bu denetimleri gerçekleştirmektedir. Bu denetim, sevkiyat öncesinde düzeltici önlem almak için son fırsatı olmaktadır. Bu şekilde ürünler maliyetli ithalat risklerine karşı korunmuş olmaktadır.

Sevkiyat öncesi incelemeler, genel olarak işlevsellik, performans, dayanıklılık, genel görünüm ve boyutlar açısından gerçekleştirilmekte ve inceleme sonunda bir belge düzenlenmektedir.

Esas olarak bu süreç yedi önemli adımdan oluşmaktadır:

  • Muayene ziyareti
  • Miktar doğrulaması
  • Rastgele seçim
  • İşçilik kontrolü
  • Uygunluk doğrulaması
  • İşlev ve güvenlik testi
  • Denetim raporu

Sevkiyat öncesi inceleme çalışmaları tamamlandıktan sonra sonuçlar, denetimin başarılı veya başarısız olmasına göre, temel bulgular denetim sonuçlarının ayrıntılı bir açıklaması ile birlikte raporlanmaktadır.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.