Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Mevzuata Uygunluk

Mevzuata Uygunluk

Bir yandan uluslararası ticaretin düzenlenmesi, ticaret yapan tarafların korunması, bir yandan tüketicilerin sağlık ve güvenliklerinin korunması, bir yandan da üretim faaliyetleri sırasında ve tüketim sonrasında doğal çevrenin zarar görmemesi bakımından birçok yasal düzenleme yapılmaktadır. Bu yasal düzenlemlere uyulup uyulmadığı sıkı şekilde denetlenmekte ve uyulmaması durumunda ciddi yaptırımlar uygulanmaktadır.

Mevzuata Uygunluk

Müşteri beklentilerine cevap veren ürün ve hizmetler üretirken işletmelerin, çevre kirlenmesini önlemek, çalışanlara sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlamak, enerjiyi verimli kullanmak ve daha birçok sosyal sorumlulukları bulunmaktadır. Bu faaliyetleri gerçekleştirirken hem ulusal ve uluslararası standartlara hem de yerli ve yabancı yasal düzenlemelere uymak önemlidir. Bugün Avrupa Birliği ülkelerinde birçok direktif yayınlanmaktadır ve uyum çalışmaları kapsamında bunlar kendi iç hukukumuza uyarlanmaktadır. Ayrıca birçok yabancı ülke, kendi ülkelerine gönderilecek ürünler için uygunluk değerlendirme sistemlerine uyulmasını talep etmektedir. Bu bakımdan mevzuata uygunluk önem taşımaktadır.

Bugün bütün dünyada ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, ISO 31000 Risk Yönetimi Sistemi, ISO 14064 Sera Gazları Denetimi ve Hesaplaması, ISO 14067 Karbon Ayak İzi ve daha birçok yönetim sistemi standardı uygulanmaktadır. Bunlar tüketicilerin, çalışanların ve çevrenin korunması bakımından büyük önem taşımaktadır ve sadece ulusal resmi kuruluşlar değil uluslararası faaliyet gösteren kuruluşlar tarafından da takip edilmektedir. Keza REACH (registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals, kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, yetkilendirilmesi ve kısıtlanması) ve RoHS (restriction of hazardous substances directive, tehlikeli maddelerin sınırlandırılması yönergesi) uygulamaları diğer uyulması gerekli mevzuat örnekleridir.

Kuruluşumuz tarafından, diğer hizmetler kapsamında, mevzuata uygunluk hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.