Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

İnsani Yardım Sevkiyat Denetimleri

İnsani Yardım Sevkiyat Denetimleri

Uluslararası kuruluşlar, bağışçılar (donör kuruluşları) ve ulusal kalkınma ajansları, bütçe oluşturma, benimseme ve yürütmenin tüm aşamalarında devlet kapasitesini geliştirmek amacı ile yetkili kuruluşlar tarafından teknik yardım sağlanmaktadır. Resmi kuruluşların, tutarlı ve programlı harcama planlarını içeren güvenilir bütçeler hazırlamaları ve uygulamaları gerekmektedir. Böyle bir bütçenin hazırlanması, resmi kuruluşun bütçeyi değerlendirme ve uygulama konusundaki politik yeteneğini ifade eder. Bütçe uygulama, bütçeye ayrılan fonların etkin, dürüst ve uluslararası en iyi uygulamalarla tutarlı bir şekilde ve zamanında harcamaya yönelik idari yeteneğini göstermektedir.

İnsani Yardım Sevkiyat Denetimleri

Doğası gereği insani yardım kargoları ulaşılması zor yerlere gitmektedir. Bu durum sevkiyat çalışmalarında ciddi problemler yaratmaktadır. Diğer yandan gönderilerin kalite ve miktar kontrolleri de amaçlanan yardımın yerini bulması ve beklenen faydanın temin edilmesi bakımından önemli olmaktadır. Yetkili kuruluşlar tarafından bu nedenle insani yardım sevkiyat denetimleri gerçekleştirilmektedir.

Bu amaçla verilen başlıca hizmetler şunlar olmaktadır:

  • Üretim tesislerinin denetimi. Üretici firmanın üretim kabiliyetinin, altyapısının ve kapasitesinin beklenen üretim miktarı ve kalitesine uygun olup olmadığı değerlendirilmektedir.
  • Üretim süreçlerinin değerlendirilmesi. Üretim faaliyetlerinde kullanılan makina ve ekipmanın işlevsel durumu tetkik edilmekte ve üretim yöntemleri ve belgeleri incelenmektedir.
  • Sevkiyat öncesi muayene. Üretimi tamamlanan ve sevkiyata hazır ürünler miktar ve kalite olarak incelenmekte ve paketleme ve etiketleme özellikleri kontrol edilmektedir.
  • Ürünlerden numune alma. Ürünlerin beklenen kalitede üretildiğini kanıtlamak için test örnekleri alınmaktadır.
  • Hasar kontrolu. Depolama sırasında doğal afet veya öngörülemeyen olaylar yüzünden ürünler hasar görürse, bu durum araştırılmakta ve raporlanmaktadır.
  • Envanter denetimi. Üretici firmanın sözleşme yükümlülüklerine uyuduğunu doğrulamak için mevcut stok kontrolleri yapılmaktadır.
  • Yükleme ve boşaltma işlemlerinin gözetimi. Ürünlerin yükleme ve boşaltma işlemleri sırasında elleçleme süreçlerine uyulduğu izlenmektedir.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, donör organizasyon hizmetleri kapsamında, insani yardım sevkiyat denetim hizmetleri de sağlanmaktadır.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.