Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Donör Organizasyon Hizmetleri

Donör Organizasyon Hizmetleri

Kamu ve devlet hizmetleri, yoksulluk, çevresel sürdürülebilirlik ve ekonomik istikrarı hedefleyen küresel hedeflere ulaşmada çok önemli bir rol oynamaktadır. Yetkili kuruluşlar bu anlamda tüm dünyada sosyal ilerlemeyi geliştirmeye ve toplumları güçlendirmeye çalışmaktadır. Örneğin, ihtiyacı olan toplumlara ulaştırılan yardım malzemelerinin doğruluğunu ve kalitesini sağlamak amacı ile insani yardım kuruluşlarına kapsamlı doğrulama ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Donör Organizasyon Hizmetleri

1970’li yıllarla birlikte dünyanın çeşitli bölgelerindeki sağlık çalışmaları, Dünya Sağlık Teşkilatı, UNICEF ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlardan ve birçok bağış (donör) kuruluşlarından ilgi görmektedir. Bu ilgi, artan nüfus ve göze çarpan sağlık problemlerini içeren önemli bir yardım akışının sonucudur.

Ancak dış yardım projeleri genelde istikrarsızlık, şiddet ve yolsuzluk yüzünden karışık bir başarı göstermektedir. Dış yardım fonlarının doğrudan mı, bağışçılar tarafından bütçe dışı mı yoksa yararlanan hükümetler tarafından mı kullanılacağı hala tartışma konusudur. Bağışçı kuruluşlar, yani donör organizasyonları, genelde proje bazında fonlarının kötü yönetiminin en aza indirilmesini sağlamak için, fonları doğrudan kendi bütçeleri aracılığı ile kullanmayı tercih etmektedir. Ancak bunu yapmak, bu fonlardan yararlanan devletin harcama öncelikleri ile çatışmakta, onları bağışçı finansmanına bağımlı kılmakta ve resmi kuruluşların siyasi hesap verebilirlik oluşturma çabalarını baltalamaktadır.

Genel yaklaşıma göre donör organizasyonları, yoksulları kapsayan ülke içi süreçleri desteklemeye odaklanmalıdır. Resmi, şeffaf ve yoksulların çıkarlarına karşı sorumlu olan politika oluşturma süreçlerinin hazırlanmasını ve gelişimini desteklemeli ve birlikte yürütmelidir. Donör organizasyonları desteğinin uzun vadeli, esnek ve ülke koşullarına duyarlı olması gerekmektedir. Çünkü yoksul yanlısı büyüme, doğası gereği uzun vadelidir. Bu durumdaki ülkelerin büyümelerini teşvik etmek için gereken politikaları uygulamalarına yardımcı olmak, büyüme, eşitsizlik ve yoksulluk deneyimi ile desteklenen sürekli bir süreçtir. Kısa vadeli yardım, uzun vadeli kalkınma çabalarına yetmemekte ve etkili olmamaktadır.

Sağlanan yardım amaçlarının ve yardım sağlama yönteminin, ülkenin durumuna uygun olması gerekmektedir. Ülkenin kalkınma düzeyine ve dolayısıyla kaynaklara erişimine katkı sağlamalıdır. Programlar büyüme modeline odaklanmalı ve insanları büyüme sürecine daha iyi bağlamak için, iş yaratma, düşük gelir, kayıt dışılık ve etnik ve cinsiyet temelli ayrımcılık gibi konulara odaklanmalıdır.

Kuruluşumuz tarafından verilen başlıca donör organizasyon hizmetleri şunlar olmaktadır:

  • İnsani yardım sevkiyat denetimleri
  • Bangladeş doğrulama hizmetleri

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.