Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Kükürt Dioksit Gözetimi

Kükürt Dioksit Gözetimi

Kükürt dioksit atmosfere, fosil yakıtların yanması, topraklarda organik madde oksidasyonu, volkanik patlamalar ve biyokütle yakımı gibi doğal aktiviteler veya insan aktivitelerinin bir sonucu olarak yayılmaktadır. Kömür yakma, insan kaynaklı en büyük kükürt dioksit kaynağıdır. Bu olay yıllık küresel emisyonların yaklaşık yüzde 50’sini oluşturmaktadır. Petrol yakma yüzde 25 ile yüzde 30 arasında emisyon yaymaktadır.

Kükürt Dioksit Gözetimi

Kükürt dioksit (SO2), havada taşınan katı parçacıkların (aerosollerin) yüzeyinde tepkimeye girer, suda çözünür ve sülfürik asit üreterek havadaki su damlacıklarında oksitlenebilir. Bu asidik kirlilik rüzgarla birlikte yüzlerce kilometre uzağa taşınabilir ve asit yağmurlarına neden olur.

Kükürt dioksit yoğunluğunun, atmosferin kimyası üzerinde, dolayısıyla iklim değişiklikleri üzerinde etkileri bulunmaktadır. Bu yüzden kükürt dioksit gözetimi, atmosferik ve iklim araştırmaları için önemli olmaktadır.

Yanardağ patlamaları atmosferdeki önemli gaz kaynaklarıdır. Ancak emisyonlar düzensiz ve aralıklıdır ve genelde yerleşimsiz bölgelerde meydana gelmektedir. Bu nedenle emisyonların yerinde ölçülmesi ve değerlendirilmesi çok güçtür.

Kuruluşumuz, kükürt dioksit ve diğer kirleticiler konusunda şu sayılan çalışmaları yapmak için bir hava kalitesi izleme ağı geliştirmiştir: beklenen en yüksek konsantrasyonları ölçmek, insanların yaşadığı, çalıştığı ve vakit geçirdiği alanlardaki konsantrasyonları ölçmek, kırsal alanlarda temel bilgiler elde etmek, belli kaynaklardan gelen kükürt dioksit emisyonlarının etkilerinin belirlenmesine yardımcı olmak ve kirleticilerin bölgeler arası taşınmasını izlemek.

Kükürt dioksit, renksiz ve yanıcı olmayan bir gazdır. Suda kolayca çözünebilir. Hava ile temas ettiğinde yanmaz. Çok keskin kokusu vardır ve kolayca farkına varılır. Bu gaza maruziyet daha çok solunum yolu ile olur. Havadan daha ağır bir gazdır ve yeterli havalandırması olmayan yerlerde tabanda birikir.

Kuruluşumuz tarafından zehirli gaz gözetimi hizmetleri kapsamında kükürt dioksit gözetimi hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.