Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Amonyak Gözetimi

Amonyak Gözetimi

Amonyak, ilaç üretiminde, gübre yapımında, boya üretiminde, temizlik malzemelerinde, parfümlerde, nitrik asit üretiminde, plastiklerde ve sanaiyinin birçok alanında kullanılan bir kimyasal bileşiktir. Canlılar için zehirli olan amonyak (NH3), azot atomu ve hidrojen atomundan oluşan keskin ve kötü kokulu bir gaz bileşiğidir. Amonyak molekülleri polar olduğu için amonyak gazı suda yüksek oranda çözünmektedir.

Amonyak Gözetimi

Amonyak doğal olarak hayvanlar, hayvan atıkları ve bitkiler dahil organik maddelerin ayrışması ile meydana gelmektedir. Belli koşullar altında tehlikeli konsantrasyonlara ulaşması mümkündür.

Amonyak gazı kolay bir şekilde sıkıştırılır. Basınç altında amonyak berrak bir sıvıya dönüşür. Taşınırken genelde çelik kaplarda sıkıştırılmış bir sıvı şeklide taşınır. Amonyak gazı fazla yanıcı bir gaz değildir. Buna karşılık yüksek ısı karşısında patlama riski taşımaktadır.

Temizlik ürünlerinde kullanılan amonyak, insan sağlığı için zarralıdır. Doğrudan temas edilmemesi gerekir. Ayrıca çiftliklerde ve sanayide yaygın olarak kullanılıyor olması patlama riski açısından tehlikeli durum yaratmaktadır.

Havadan hafif bir gaz olan amonyak, yükselerek kısa sürede dağılır. Ancak nemli ortamlarda (yüksek bağıl nem), amonyak gazı havadan ağır buharlar oluşturur. Bu buharlar, özellikle havasız ortamda tehlike yaratabilir.

Amonyak gazından etkilenme, maruz kalma süresine ve gazın konsantrasyonuna bağlıdır. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelerde, amonyak maruziyeti sınır değeri sekiz saatlik maruziyet için 20 ppm olarak, 15 dakikalık maruziyet içinse 50 ppm olarak belirlenmiştir. Ayrıca bazı sanayi tipi temizleyiciler, yüzde 25’e ulaşan konsantre amonyak çözeltiler içermektedir. Bunlar cilt ile temas ettiği zaman cilt yanıklarına, ciddi aşındırıcı yaralanmalara ve kalıcı göz hasarlarına neden olabilir. Tüm maruziyet durumları için yetkili kuruluşlardan profesyonel destek alınmalıdır.

Kuruluşumuz tarafından zehirli gaz gözetimi hizmetleri kapsamında amonyak gözetimi hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.