Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Stok Takip Gözetimi

Stok Takip Gözetimi

Stok takip ve stok sayımı, perakende ve toptan işletmelerde çok önemli faaliyetlerden biridir. Bu faaliyet, periyodik bir envanter sisteminin genel bir adımıdır ve işletmenin yıllık denetiminin bir parçası olarak kabul edilmektedir.

Stok Takip Gözetimi

Stok sayımı, bir işletmenin sahip olduğu fiziksel envanteri veya malları hesaplama çalışmasıdır. Bu faaliyetin amacı, iç kontrol sistemi süreçlerinden biri olan muhasebe kayıtlarının doğruluğunu kanıtlamaktır. Stok takibi aslında işletmeler için oldukça zaman alıcıdır. Çünkü malların miktarını ve durumunu manuel olarak kontrol etmek gerekmektedir. Stok sayımında etkinliği ve verimliliği artırmak için, işletmeler şimdi barkod sistemleri kullanmaktadır. Bu şekilde stok takibi ve stok sayımı hızlanmış olmaktadır.

Stok takip gözetimi, sadece perakende ve toptan işletmeler için değil, aynı zamanda gıda üretimi ve yiyecek içecek sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler için de önemlidir. İşletmeler, sahip oldukları mal miktarının, bilgisayar sistemine kaydedilmiş mal miktarına eşit olduğundan emin olmak zorundadır.

Gıda sektörü için de önemli bir süreç olan stok sayımının ana işlevleri, işletmenin mallarını hesaplamak ve kontrol etmek yanı sıra, nakit, varlık, borç ve alacak hesaplarını da kapsamaktadır. Perakende ve toptancı işletmelerde stoklar genel olarak stok miktarı ve nakit tutarları hesaplanarak yapılır. Bu arada hammadde, yarı mamul ve mamul malların miktarını ve durumunu belirlemek için de stok sayımı yapılmaktadır.

Stok takibi genelde ay sonunda, üçer aylık dönemlerde ve yıl sonunda yapılmaktadır. Bununla birlikte işletmelerin ihtiyaçlarına göre her zaman stok takibi yapılabilir. Stok sayımı ne kadar sık yapılırsa, işletmenin stok miktarlarındaki fark o kadar erken tespit edilir. Dolayısıyla sapmalar daha çabuk ve kolay bulunur.

Kuruluşumuz gıda ürünleri gözetim hizmetleri kapsamında stok takip gözetimi hizmetleri de vermekte ve işletmelerin sağlıklı ve güvenilir stok tutmalarına destek olmaktadır.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.