Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Miktar ve Kalite Gözetimi

Miktar ve Kalite Gözetimi

Dış ticaret işlemlerinde alıcı ve atıcı firmaların beklediği miktar ve kaliteyi garanti etmek için üretim, paketleme ve yükleme süreçlerinde ürünlerin bir takım kontrollerden geçirilmesi gerekmektedir. Bu, tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri bakımından önemli bir denetim işlevidir. Yetkili kuruluşlar, taraflar arasında belirlenen gerekliliklere uygunluğu temin etmek amacı ile ayrıntılı miktar ve kalite gözlem hizmetleri vermektedir.

Miktar ve Kalite Gözetimi

Ağırlık ve miktar tespiti çalışmalarında tarafların üzerinde mutabık kaldıkları sözleşme koşulları çerçevesinde yükün miktarı ve ağırlığı tespit edilmektedir. Bu şekilde üretim ve yükleme aşamalarında yük ile ilgili olası ticari ve fiziksel riskler ortaya çıkarılmakta ve gecikmeler ve olası zararlar minimize edilmektedir. Bu çalışmalarda, draft survey, kalibrasyonlu kantarlar, terminal ölçümleri ve tank ölçümleri gibi güvenilir gözetim hizmetleri verilmektedir.

Kalite gözetim çalışmalarında ise, alıcı ve satıcı arasında belirlenen ürün kalitesi garanti edilmektedir. Bu amaçla kapsamlı kalite kontrol hizmetleri verilmektedir.

Kuruluşumuz, tedarik zincirindeki mallar ile ilgili riskleri mimimuma indirme konusunda, kalite ve ağırlık gözetimine kadar çok sayıda gözetim hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetler, ticarete konu olan bir malın alıcı firmaya tesliminin, satış sözleşmesinde öngörülen miktar, kalite, yükleme, taşıma, ambalajlama, etiketleme ve teslim zamanı gibi birçok bakımdan ne ölçüde uygun şekilde yapıldığının tespit edilmesine yöneliktir. Bu nedenle bağımsız ve tarafsız hareket eden bir kuruluştan bu hizmetlerin alınması önemli olmaktadır. Bu durumda alıcı ve satıcı, gözetim, denetim ve raporlama hizmetlerinden en yüksek seviyede fayda elde etmektedir.

Gözetim hizmetlerinin başlıca faydası, alıcının talep ettiği malın sevkiyat öncesinde ve sonrasında, sözleşmede ve ilgili standartlarda öngörülen koşullara ne ölçüde uygun olduğunun raporlanmasıdır. İlerde taraflar arasında ortaya çıkacak anlaşmazlıklar ve olası zararlar bu yoldan önlenmiş olmaktadır.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.