Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Depolama Gözetimi

Depolama Gözetimi

Depolar, depolama tesisleri, antrepolar ve ambarlar, yetkili kuruluşlar tarafından verilen gözetim hizmetleri için ideal alanlardır. Geniş komplekslere yayılmış büyük tesislerin güvenliğini sağlamak her zaman güç olmuştur. Depolama gözetimi, hem seçilen deponun, içine konulacak mallar için uygun olup olmadığının belirlenmesi hem de deponun gerekli şekilde temizlenmemiş olması ve bir önce konulan mallardan kalıntılar ihtiva etmesi yüzünden her zaman işletmeler açısından önemli bir gözetim hizmeti olmuştur.

Depolama Gözetimi

Seçilen deponun boyutları, soğutma sistemleri, havalandırma sistemleri, aydınlatma sistemleri ve güvenlik sistemleri bakımından yeterli olmaması veya kısmen yeterli olması, konulacak malların etkin ve güvenli bir şekilde korunmasına engel teşkil edebilir. Bu durum ancak depolama işleminden önce gerçekleştirilecek depolama gözetimi ile ortaya çıkarılabilir.

Keza depoya konulacak malların, bir önceki malların kalıntıları ve bulaşıklarına maruz kalması da, depolanan malın zarar görmesine ve kalite ve niteliğinin kaybolmasına neden olabilir. Bu durum da depolama işleminden önce yapılacak depolama gözetimi ile tespit edilebilir.

Ayrıca yeterli güvenlik önlemlerinin alınmamış olması, istenmeyen hırsızlık olaylarının yaşanmasına neden olabilir.

Bu bakımdan kuruluşumuz tarafından verilen depolama gözetimi hizmetleri işletmelere büyük fayda sağlamaktadır. İşletmelerin depolama alanları değerlendirilirken dikkate alınan başlıca kritik riskler şunlardır: yangın, su baskını, güvenlik, çalışan güvenliği, çevreye zararlı maddelerin taşınması, ürün hasarı ve ekipman arızaları.

İşletmeler eğer faaliyetleri sırasında depo kullanmak zorundaysa, ilişkili tüm potansiyel riskleri dikkate almak zorundadır. Riskler yönetilirken, meydana gelme ihtimali ve gerçekleştikleri zaman meydana gelecek hasarlar azaltmalıdır. Aksi halde depolar, kurumsal performans üzerinde ciddi etki yaratacak büyük kayıplara karşı savunmasız kalmaktadır.

Depolar, öngörülemeyen riskler yüzünden işletmeleri büyük zararlara uğratmaktadır. Dünyanın her yerinde işletmeler, yukarıda sayılan riskler yüzünden her yıl milyarlarca dolar zarar etmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.