Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

EMC Gözetimi

Elektromanyetik Güvenlik Gözetimi

EMC Gözetimi

Elektromanyetik uyumluluk (electromagnetic compatibility, EMC), elektromanyetik parazit ve hatta fiziksel hasar gibi istenmeyen etkilere neden olabilecek elektromanyetik enerjinin, istem dışı üretilmesini, yayılmasını ve alımını sınırlandırarak elektrikli ekipman ve sistemlerin elektromanyetik ortamlarda kabul edilebilir bir şekilde çalışması anlamına gelmektedir.

EMC Gözetimi

Kısaca elektromanyetik uyumluluğun amacı, ortak bir elektromanyetik ortamda farklı özelliklerde elektrikli ve elektronik cihazların doğru çalışmasını sağlamaktır.

Elektromanyetik uyumluluk başlıca şu konulara odaklanmaktadır:

  • Emisyon: bir kaynaktan kasıtlı veya kazara elektromanyetik enerjinin üretilmesi ve çevreye salınmasıdır. Elektromanyetik uyumluluk, istenmeyen emisyonları azaltmak için alınabilecek önlemleri incelemektedir.
  • Duyarlılık: mağdur olarak adlandırılan elektrikli ekipmanın, radyo frekansı paraziti olarak bilinen istenmeyen emisyonların varlığında arızalanma veya bozulma eğilimidir. Bağışıklık, ekipmanın radyo frekansı paraziti mevcudiyetinde doğru bir şekilde çalışabilme kabiliyeti olan, duyarlılığın tersi durumdur.
  • Kuplaj: yayılan radyo frekans parazitinin mağdur olan cihaza ulaştığı mekanizmadır.

Radyo frekansı parazitlerini azaltma ve bu şekilde elektromanyetik uyumluluk, bu problemlerin herhangi birinin veya hepsinin ele alınması, yani parazit kaynaklarının susturulması, bağlantı yollarının engellenmesi ya da potansiyel mağdur cihazların güçlendirilmesi ile sağlanmaktadır. Uygulamada, topraklama ve ekranlama gibi başvurulan mühendislik yöntemlerinin birçoğu, yukarıda açıklanan üç konu için de geçerlidir.

Bütün elektrikli, elektronik ve elektromekanik cihazlar çalışmaları sırasında etrafa bir miktar elektromanyetik enerji yaymaktadır. Ortaya çıkan veya ortamda bulunan bu enerjiden diğer cihazların veya sistemlerin etkilenmesine elektromanyetik girişim (electromagnetic interference, EMI) adı verilmektedir.

Elektromanyetik girişim (EMI), yani yayılan radyasyon, doğal bir olay olsa elektromanyetik uyumluluk (EMC), böyle bir olguyu kabul etmemektedir. Kısaca elektromanyetik uyumluluk, elektromanyetik girişimin kontrolü olmaktadır.

Yetkili kuruluşlar tarafından verilen gözetim hizmetleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/AB) ve ilgili standartlara dayanmaktadır.

Kuruluşumuz tarafından elektromanyetik güvenlik gözetimi hizmetleri kapsamında EMC gözetimi hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.