Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Metal Ürünlerin Gözetimi

Metal Ürünlerin Gözetimi

Birbirinden farklı sayısız ürün yapmak için kullanılan metal parçaların üretiminde kalite kontrolün amacı sadece kusurları önlemek değildir. Aynı zamanda parçaların tasarım özelliklerine göre üretilmesini ve düzgün çalışmasını da sağlamaktır.

Metal Ürünlerin Gözetimi

Metal sektöründe iyi bir kalite kontrol programı, üretimin zamanında ve belirlenen bütçe içinde yapılmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca, maliyetleri arttıracak, ürün geri çağırmalarına neden olacak ya da kullanıcılar veya tüketiciler için tehlike oluşturan problemler yaratacak güvenilirlik sorunlarının önlenmesine yardımcı olmaktadır. Son ürünün kalitesi ve uygulamanın başarısı, kaliteli bileşenlere bağlıdır ve metal parça sağlayan üreticilerin, işletme gereksinimlerini tam olarak karşılaması gerekmektedir.

Bu bakımdan yetkili kuruluşlar tarafından verilen metal ürünlerin gözetim hizmetleri, parça özellikleri ve gereksinimleri, istenen sonuçları elde etme yöntemi, doğru ölçüm araçları ve kapsamlı kalite denetimlerine odaklanmaktadır.

Metal parça üretiminde kalite kontrol yöntemlerinin oluşturulması, belgelenmesi ve desteklenmesinde ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi standardı kullanılmaktadır. Ayrıca, risk yönetimi, çevre yönetimi ve sosyal sorumluluk gibi alanlarda diğer ISO standartları esas alınmaktadır. ISO 9000 standardı çerçevesinde kalite kontrol, kalite gereksinimlerini karşılamak için kullanılan operasyonel teknikler ve faaliyetleri ifade etmektedir. Kalite güvence ise, işletmenin kalite gerekliliklerini yerine getireceğine dair yeterli güveni sağlamak için planlanan ve sistematik olarak sürdürülen faaliyetlerin tümüni ifade etmektedir. Kalite kontrol çalışmaları genellikle ürün verimine odaklanmaktadır. Bir üretim hattı fonksiyonudur. Burada amaçlanan, müşterilere en yüksek kalitede ürün sunmak ve bu şekilde müşteri gereksinimlerini karşılamaktır. Kalite kontrol, düzenli ürün denetimi sağlayarak çıktının doğruluğunu ve bütünlüğünü garanti etmektedir. Kalite güvence ise, süreçlere odaklanmaktadır. Sürecin uygun ürünler ürettiğine dair güven tesis etmekte ve planlı ve sistematik bir üretim süreci uygulamaktır.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, gözetim hizmetleri kapsamında, metal ürünlerin gözetimi hizmetleri de sağlanmaktadır.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.