Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Hammadde Kalite Gözetimi

Hammadde Kalite Gözetimi

Hammaddeler, bir işletmenin günlük olarak iş yapmak için ihtiyaç duyduğu araç, ekipman, malzeme ve mallardır. Kaliteli hammaddelere sahip olmak bütün işletmeler için önem taşımaktadır.

Hammadde Kalite Gözetimi

Hammaddelerin işletmeye kabulünden ve kontrol edilmesi için uygulanan kalite kontrol prosedürlerinden, genel olarak hammaddeler tedarikçi firmadan alındığı andan itibaren işletmenin sorumluluğundadır. Bu nedenle işletmelerin, uygun olmayan herhangi bir ürünü tanımlamak için kalite kontrol yapması ve kabul edilemez bulunan herhangi bir hammaddenin tedarikçi firmaya iade edilmesi gerekmektedir. Kabul edilebilir bir hammadde, sözleşme yükümlülüklerini yerine getiren hammaddedir.

Genelde kalite prosedürlerine sahip işletmeler hammadde almak için belli bir yol izlemektedir Oluşturulan talep tedarikçiye gönderilirken sipariş formunda malın nitelikleri ve miktarı yer almalıdır. Buna karşılık tedarikçi firma tarafından aynı bilgileri taşıyan bir teslim belgesi düzenlenir. İşletme malları aldığı zaman, numara, kalite, boyut ve ağırlık için görsel bir inceleme yapar. Ancak bazen görsel inceleme yeterli olmaz ve bir takım testlerin yapılması gerekebilir. Bu testlerde malın, siparişte belirtilen gereksinimleri ve standartları karşılayıp karşılamadığı tespit edilir. Ayrıca fonksiyonel testler uygulanarak ürünün yapması beklenen işlevi yapıp yapmadığı belirenir. Bazı durumlarda radyografi veya ultrason gibi özel testler uygulanır.

Örneğin, kaynak çubuklarının gözetiminde görsel inceleme yeterli değildir. Bunların kullanılabilirliklerini etkileyen aşırı miktarda nem emmediklerinden emin olmak için bazı kalite testleri yapılmak zorundadır. Bu testlerde bir tutarsızlık tespit edilirse durum hemen tedarikçi firmaya bildirilir.

Hammadde kalite gözetiminin bir diğer önemli yönü, bu malzemelerin depolanmasıdır. Bu şekilde ürün kalitesi korunmakta ve depolanma sırasında zarar görmesi engellenmektedir. Kalite gözetimi sırasında, depolama alanlarının temizliği, sınıflandırması, etiketlenmesi ve belli ürünler için sıcaklık ve nem değerleri dikkat alınan önemli noktalardır. Depoların güvenliği sağlanmalı ve fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikelerden korunmuş olmalıdır.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.