Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Gürültü Maruziyet Gözetimi

Gürültü Maruziyet Gözetimi

İşyerlerindeki gürültü seviyesi bazı sektörledre istenmeyen seviyelere çıkmakta, bu ise çalışanların işitme sağlığını ciddi şekilde etkilemektedir. Çalışanların duyma yetilerini anlamak ve gürütlü maruziyeti gözetimlerini yapmak için genelde şu çalışmalar yapılmaktadır: belli koşullarda düzenli işitme kontrollerinin yapılması, çalışanlara işitme kontrol sonuçlarının aktarılması, çalışanların sağlık kayıtlarının tutulması ve işitme hasarı tespit edilen çalışanların uzman bir doktor tarafından muayene edilmesinin sağlanması.

Gürültü Maruziyet Gözetimi

İdeal olanı, çalışanların gürültüye maruz kalmadan çalışma ortamı gürültü seviyesinin belirlenmesidir. Ancak işletmede bilinen bir gürültüye maruziyet durumu varsa, gürültü maruziyet gözetimlerinin belli periyodlarda yapılması gerekmektedir. Eğer çalışanlarda işitme ile ilgili herhangi bir problem tespit edilirse veya işitme hasarı riski varsa, bu periyodların daha sık olması gerekir.

Gürültü maruziyet gözetimlerinin amacı, çalışanların olası işitme hasarının erken belirtilerini izlemek, kötüleşmesini önlemek için tedbir alınmasını sağlamak ve işletme tarafından alınan kontrol önlemlerinin işe yarayıp yaramadığını takip etmektir.

Yürürlükte olan yasal düzenlemelere göre işletmeler, çalışanların işitme sağlığını korumak amacı ile işyerinde gürültüye maruz kalma risklerini ortadan kaldırmak veya azaltmak için önlemler almak zorundadır. Risklerin düşük olduğu durumlarda, bunu işletme içinde yapmak mümkündür. Ancak risklerin yüksek olduğu çalışma ortamlarında, yetkili kuruluşlardan bu yönde hizmet almak gerekmektedir.

Çalışma ortamlarında maruz kalınan gürültü seviyesi, çalışanlarda bazen kalıcı işitme kayıplarına sebep olmakta ve iletişim problemleri yaratmaktadır. Bu tür gürültülü ortamlar, alarmların ve uyarı seslerinin zor duyulmasına, kritik durumlarda sözlü iletişimin zayıflamasında, hareketli makinaların fark edilmemesine ve duyma algısının açık olmamasına neden olmakta ve çalışma ortamı güvenliği açısından tehlike ve riskleri arttırmaktadır.

Kuruluşumuz tarafından çalışma ortamı gözetim hizmetleri kapsamında gürültü maruziyet gözetimi hizmetleri de verilmektedir. Bu sayede işletmeler güvenilir ve sağlıklı çalışma ortamları yaratmaktadır.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.