Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Çalışma Ortamı Gaz Gözetimi

Çalışma Ortamı Gaz Gözetimi

Bir çalışan olarak sağlık, işyerindeki düşük hava kalitesi yüzünden risk altında olabilir. Kötü çalışma ortamı hava kalitesi, birçok rahatsızlığı tetikleyebilir. Örneğin ortama gaz ve buhar yayılan bazı işyerlerinde çalışanların gözleri, burnu ve boğazı tahriş olabilir, bulantı yapabilir veya yorgunluk hissi verebilir. Bu belirtiler sağlığı bozan ve iş performansını ve üretkenliği düşüren belirtilerdir. Uzun vadede bu belirtiler kalıcı hastalıklara ve iş kayıplarına neden olmaktadır.

Çalışma Ortamı Gaz Gözetimi

İşletmeler, çalışanlar için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak zorundadır. Havadaki gaz, buhar ve duman çalışanların sağlığını etkileyebilir ve potansiyel sağlık riskleri yaratabilir. İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının temel görevi, çalışanları meslek hastalıklarından ve iş kazalarından korumaktır. Bu kapsamda olmak üzere toz ölçümleri, gürültü ölçümleri, termal konfor ölçümleri ve aydınlatma ölçümleri yanı sıra gaz ölçümleri de yapılmaktadır. Gaz ölçümleri, faaliyetler sırasında ortaya çıkan kimyasal gazların ölçülmesi işlemidir. Genel olarak kimyasal maddelere maruziyet sonucu meydana gelen meslek hastalıklarının önüne geçmek ve gerekli önlemleri almak için çalışma ortamı gaz gözetimi yapılmaktadır. Gaz ölçümlerinde, bazı gazlar için sınır değerler ilgili yasal düzenlemelerde yer almaktadır.

Belli çalışma alanlarında, fiziksel özellikleri ve karekterleri farklı toksik gazlar olmaktadır. Solunum yolu ile alınan zehirli gazların konsantrasyonu, partikül boyutu, pH değeri, sudaki çözünürlüğü, çalışanın bu gaz ile temas süresi ve çalışma ortamının açık veya kapalı olması, etkinin şiddeti bakımından önemlidir. En fazla karşılaşılan gazlar, karbondioksit, karbonmonoksit, metan, etan, asetilen, hidrojen, azot, kükürtlü hidrojen, hidrojen siyanür, amonyak, klor ve azot oksitlerdir. Bu gazlar ile en fazla karşılaşılan alanlar ise, maden ocağı, tünel, derin kuyu ve lağım çukurlarıdır.

Kuruluşumuz tarafından çalışma ortamı gözetim hizmetleri kapsamında çalışma ortamı gaz gözetimi hizmetleri de verilmektedir. Bu sayede işletmeler güvenilir ve sağlıklı çalışma ortamları yaratmaktadır.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.