Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Aydınlatma Gözetimi

Aydınlatma Gözetimi

Çalışma alanlarının doğru aydınlatılması, burayı kullanan herkesin sağlığı ve güvenliği için çok önemlidir. Çalışma ortamında karşı karşıya kalınan tehlike türleri, güvenli çalışma için yeterli aydınlatma gereksinimlerini belirlemektedir. Kötü aydınlatma, sadece göz yorgunluğu ve baş ağrısı gibi rahatsızlıklara neden olmaz, aynı zamanda hasta bina sendromu ile de yakından ilgilidir. Bunun belirtileri baş ağrısı, uyuşukluk, sinirlilik ve konsantrasyon düşüklüğüdür.

Aydınlatma Gözetimi

Çalışma alanlarının kötü aydınlatılması, kazalara ve çalışanların yaralanmalarına, çalışanların işe gelememesine, iş gücü kayıplarına ve personel verimsizliğine neden olmaktadır.

İşletmeler, aydınlatmanın yeterli, doğru ve güvenli olmasını sağlamaktan ve çalışanlarda sağlık riski oluşturmamaktan sorumludurlar. Bunun için öncelikleri belirlemek ve iyileştirme için hedefler koymak zorundadır. Bu noktada yetkili kuruluşlar tarafından verilen aydınlatma gözetimi hizmetleri önemli olmaktadır. Çalışma alanında aydınlatmaya dayanan sağlık ve güvenlik risklerini kontrol etmek, standartların belirlenmesini ve bunlara uyulmasını gerektirmektedir. Bu standartlar gerçekçi ve ölçülebilir niteliktedir ve aydınlatmanın düzenli olarak kontrol edilmesini ve doğru aydınlatma seviyelerinin korunmasını gerektirmektedir.

Aydınlatma koşullarının izlenmesi, uygun sağlık ve güvenlik performansının sağlanmasında önemli bir noktadır. Bu gözetim çalışmaları, standartların ne kadar karşılandığını kontrol etmeyi içermektedir.

Yürürlükte olan yasal düzenlemelere göre işletmeler, çalışma alanlarında olası riskleri değerlendirmek zorundadır. Bu çerçevede aydınlatma düzenlemelerinin tatmin edici olup olmadığı veya çalışanlar için herhangi bir önemli risk oluşturup oluşturmadığı dikkate alınmaktadır. Çalışanlar için bir risk görülüyorsa, bu riski ortadan kaldırmak, etkilerini azaltmak veya kontrol altına almak için önlem alınması gerekmektedir. Risk çalışmalarında tehlikeler ele alınır, çalışanların zarar görüp görmediğine karar verilir, riskler değerlendirilir, bulgular kaydedilir ve değerlendirme çalışması düzenli olarak tekrarlanır.

Kuruluşumuz tarafından çalışma ortamı gözetim hizmetleri kapsamında aydınlatma gözetimi hizmetleri de verilmektedir. Bu sayede işletmeler güvenilir ve sağlıklı çalışma ortamları yaratmaktadır.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.