Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Tıbbi Cihaz Denetimleri

Tıbbi Cihaz Denetimleri

Uluslararası standartlara uymayan tıbbi cihazlar, sorun çıkarmaya ve performansı kaybetmeye mahkumdur. Özellikle yüksek risk grubuna giren tıbbi cihazların denetimleri ve performans kontrolleri, kalite güvence çalışmalarına yardımcı olmaktadır. Bunun sonucunda önleyici bakım programları oluşturulmakta ve sorunlar ortaya çıkmadan önce izlenerek gerekli önlemler alınabilmektedir.

Tıbbi Cihaz Denetimleri

Her durumda sağlık kuruluşlarının nitelikli bir tıbbi teknoloji yönetimine ihtiyacı bulunmaktadır. Çalışma ortamlarının çalışanlar, hastalar ve yakınları için güvenli olması gerekmektedir. Bunun için fiziksel çevre ve insan kaynakları yönetimi ile birlikte, tıbbi cihazların yönetimi de önemli olmaktadır. Burada başlıca amaç, tıbbi cihazların kötü performans göstermesi yüzünden ortaya çıkacak potansiyel tehlikeler nedeniyle güvenliğin riske girmesidir. Hastaların teşhis ve tedavisinde kullanılan ileri teknoloji tıbbi cihazlar, hasta güvenliği için en önemli belirleyici faktör olmaktadır.

Tıbbi cihazların performans kontrolleri, bunların özellikleri ve sayısı arttıkça daha büyük bir ihtiyaç olmuştur. Bu nedenle tıbbi cihaz güvenliğine yönelik performans testlerini kapsayan özel yöntemler geliştirilmiştir. Gelişmiş laboratuvarlarda bu tür test ve denetimler yapılmaktadır.

Performans testleri, kalibre edilmiş standart ölçüm sistemleri kullanılarak tıbbi cihazların veya tıbbi sistemlerin doğruluğunun tespit edilmesidir. Performans ölçümleri ile tıbbi cihazların uluslararası standartlara uygun performans gösterip göstermediği belirlenmekte ve varsa sorunlar tespit edilmektedir. Kalite güvence uygulamalarında esas olarak, tıbbi cihazlarda olası sorunlar belirlenmekte ve analiz edilmektedir. Bu şekilde sistem arızalarına hızla müdahale edilmekte ve önleyici bir bakım programı oluşturulmaktadır. Bir tıbbi cihaz uluslararası standartları karşılamıyorsa ve performans sorunları varsa, kullanımı hasta için tehlikeli olabilir. Bu nedenle tıbbi cihaz denetimlerinin başlıca faydalı şunlardır:

  • Tıbbi cihazların performans testi sonuçlarını analiz etmek
  • Bu cihazların performansından emin olmak
  • Arızaların önceden tespit edilmesini sağlamak
  • Sorunlara hemen müdahale etmek
  • Analiz sonuçlarına göre önleyici bir bakım programı oluşturmak
  • Tıbbi cihazların uluslararası standartlara uygunluğunu sağlamak

Kuruluşumuz tarafından, ürün ve perakende denetimleri kapsamında, tıbbi cihaz denetimleri de gerçekleştirilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.