Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Oyuncak ve Çocuk Ürünleri Denetimleri

Oyuncak ve Çocuk Ürünleri Denetimleri

Çocuk ve bebek oyuncakları sektörü, her gün bunlarla oynayan milyonlarca savunmasız çocuk veya bebek için, ürün güvenliğini sağlamaktan sorumludur. Bunları üreten üretici firmalar, ithalatçılar ve perakendeci firmalar, katı oyuncak düzenlemelerine uygun ve tüketici beklentilerini karşılayan ürünlerin güvenliğini sağlamak için sağlam tedarik zinciri yönetimi uygulamak zorundadır.

Oyuncak ve Çocuk Ürünleri Denetimleri

Yetkili kuruluşlar, ürüne özel çocuk oyuncakları ve çocuk ürünleri denetim hizmetleri sunmaktadır. Bu konudaki uzmanlıkları kapalı, açık, eğitici ve yaratıcı amaçlar için yüzlerce çocuk ürününe ve oyuncaklara kadar uzanmaktadır. Deneyimli ve eğitimli denetçiler, tüm üretim süreçlerini izlemekte ve hedefe özel güvenlik düzenlemelerine uygun çocuk ve bebek oyuncaklarının ve ürünlerinin güvenilir olup olmadıklarını kanıtlamaktadır. Bu konuda Amerikan Test ve Malzeme Kuruluşu (ASTM) tarafından tasarlanan ASTM F963 oyuncak güvenliği için standart, tüketici güvenliği şartnamesi, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen ISO/TC 181 Oyuncak güvenliği standardı, CEN ISO 8124 Oyuncak güvenliği standardı, başka ilgili uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği ülkelerinde yayınlanan 2009/48/EC sayılı Oyuncak Güvenliği direktifi alınmaktadır.

Bu denetimlerde, kabul edilebilir kalite sınırları içinde oyuncak ve ürünlerin seri üretime yönelik işçiliği doğrulanmakta, nihai ürünlerin kalitesine genel bir bakış sağlanmakta ve iyileştirme alanları ortaya konmaktadır. Çok sayıda işlev ve güvenlik testleri gerçekleştirilmekte ve ürünlerin teknik özelliklerine ve referans örneklerine uygunluğu değerlendirilmektedir.

Oyuncak ve çocuk ürünleri denetimlerinde uygulanan başlıca temel testler şunlar olmaktadır: gerçek performans testi, düşme testi, çekme testi, elektronik oyuncaklar için frekans kontrolü, koku testi, metal algılama testi, iç malzeme kontrolü, çekme ve dikiş testi, logo ve etiketlerde yapışkan testi, kötüye kullanım testi, tork testi, eğilme testi, sıkıştırma testi ve ahşap oyuncaklar için nem testi.

Kuruluşumuz tarafından, ürün ve perakende denetimleri kapsamında, oyuncak ve çocuk ürünleri denetimleri de gerçekleştirilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.