Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Savunma Sistemleri Denetimleri

Savunma Sistemleri Denetimleri

Ülkemizde savunma sanayi, dünyanın en hızlı gelişen ve dış pazarlara açılan savunma sanayileri arasında ön sırada yer almaktadır. Aynı zamanda ihracat rakamları hızla artmaktadır. Yerli savunma sanayi kaynakları, son yıllarda ülkemizin, savunma sanayi ihracat pazarını Avrupa’dan Uzak Doğu ülkelerine, Orta Doğudan, Afrika ülkelerine kadar genişletmiştir. Takip edilen politikalar çerçevesinde savunma sanayiinde üretim yapan yerli firma sayısı 300’ün üzerindedir. Bu rakamın artması için de KOBİ’ler ile bir takım projeler yürütülmektedir.

Savunma Sistemleri Denetimleri

Ülke sanayisi içinde savunma sanayi alanında faaliyet gösteren işletmeler, diğerlerine göre farklı özelliklere sahiptir. Bu işletmelerin asıl amacı, en düşük maliyet ve en yüksek verimlilik değil, yüksek performans ve üstün kalitedir. Bu baımdan savunma sistemlerinin kalitesi ve güvenilirliği önemli olmaktadır.

Savunma sanayinde Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vermektedir ve üstün teknolojik gelişmelere ön ayak olmaktadır. Ayrıca ilişkili olduğu sektörlerde önemli bir talep artışı yaratmaktadır. Bu nedenle de alt ve yan sanayinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla savunma sanayi birçok sektör ile etkileşim halinde olmaktadır.

Savunma sanayii kendi içinde şu ana sektörlerden oluşmaktadır: havacılık ve uzay sanayii, silah ve mühimmat sanayii, askeri gemi inşa sanayii, askeri otomotiv ve zırhlı araç sanayii, roket ve füze sanayii, elektronik sanayii ve askeri giyim sanayii.

Savunma sanayiinde kullanılan makina ve silahların kaliteli olmaı ve performanslarının yüksek olması gerekmektedir. Bu yüzden üretim süreçlerinde ileri teknolojilerin kullanılması önem taşımaktadır. Savunma sanayiinde üretim yapan işletmeler, savunma hizmetleri için belli görevlerin yerine getirilmesini sağlayan makina ve silahları üretmek ve bunların istenilen özelliklere sahip olmasını sağlamak zorundadır. Bu noktada yetkili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen savunma sistemleri denetimleri önemli olmaktadır.

Kuruluşumuz tarafından, taşımacılık denetimleri kapsamında, savunma sistemleri denetimleri de gerçekleştirilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.