Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Denizyolu Denetimleri

Denizyolu Denetimleri

Denetimler, gemilerin güvenliğini sağlamada çok önemli bir role sahiptir. Yetkili kuruluşlar tarafından, gemi güvenlik standartlarının güvence altına alınmasına yardımcı olmak için, gemi kiralayıcıları, terminal operatörleri ve resmi makamların talepleri üzerine, tanker veya gemilerde risk değerlendirme ve denetim çalışmaları yapılmaktadır. Bu denetimler günümüzde tüm dünya genelinde yapılmaktadır ve ilgili standartların gelişmesine de katkı sağlamaktadır.

Denizyolu Denetimleri

Denetim sonuçları, özellikle tehlikeli petrol, gaz ve kimyasal madde taşımak için kullanılan tankerler ve gemiler hakkında teknik ve operasyonel bilgilerden oluşan geniş bir veritabanı oluşturmaktadır. Bu sayede gemi kalitesi ve güvenliğinin iyileştirilmesinde önemli bir kaynak ortaya çıkmaktadır.

Yetkili kuruluşlar, tanker operasyonlarını sistematik olarak incelemekte ve standartlaştırılmış, objektif bir denetim süreci uygulamaktadır. Bu şekilde sektörde operasyonel ve güvenlik standartlarına ilişkin beklentileri ve davranışları yükseltmiş olmaktadır. Denizyolu denetimleri, operasyonel standartların gelişmesine ve daha az sayıda olay yaşanmasına, tek tip standartların oluşturulmasına ve aynı gemi üzerindeki tekrarlanan muayene sayısında azalmaya ve böylece gemi mürettebatı üzerindeki yükü azaltmaya katkı sağlamaktadır.

Deniz güvenliğine son yıllarda daha fazla odaklanılmaktadır. Başlangıçta, önce gemideki ekipmana ve gemilerin inşasına daha sonra çalışanların eğitimi ve sertifikasyonuna ağırlık verilirken, günümüzde hem gemilerde hem de deniz güvenliğini etkileyen kıyıdaki kuruluşlarda insan unsuruna daha fazla odaklanma olmaktadır. Gemilerin denetimine yapılan vurgu, yıllar içinde artmıştır. Liman devletleri, uluslararası standartların ve anlaşmaların uygunluğunu doğrulamak için yabancı gemileri kontrol etmektedir.

Yapılan denetimlerde gemilerde yorgunluk, stres ve zayıf gelişmiş güvenlik kültürü ile ilişkili risk faktörleri belirlenmektedir. Bu birleşik risk faktörleri, hem gemilerde hem de kıyı şeridinde yaşam, yük ve çevre için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

Kuruluşumuz tarafından, taşımacılık denetimleri kapsamında, denizyolu denetimleri de gerçekleştirilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.