Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Temel ve Endüstriyel Kimyasal Denetimler

Temel ve Endüstriyel Kimyasal Denetimler

Küresel boyutta endüstriyel kimyasal maddelerin denetimleri, küresel çevreyi etkileyen ve potansiyel olarak tehlikeli bulunan kimyasalların test edilmesi, taşınması, nakliyesi ve imhası için uluslararası çevre anlaşmaları, direktifleri ve kurallarından oluşmaktadır. Daha yakın bir zamana kadar kimyasal yasal düzenlemeler ve çevre uygulamaları büyük ölçüde ulus temelli idi. Ancak uluslararası kimyasal ticaret geliştikçe ve küresel ticaretin çevre üzerindeki etkileri ortaya çıktıkça, uluslararası çevre düzenlemeleri de yaygınlaşmaya başladı. Ulusal kimyasal kontroller, ticaret hacminin artması, sermaye hareketliliği, teknolojik yenilikler ve yeni üretim yöntemleri ile, giderek yetersiz kalmaya başlamıştır.

Temel ve Endüstriyel Kimyasal Denetimler

Kimyasal maddeler, günümüzde yaşamın her alanında insanların karşısına çıkmaktadır. Ancak beraberinde sağlık, güvenlik ve çevre risklerine yol açmaktadır. Bu riskler daha çok kullanım, depolama ve taşıma hatalarından, süreçlerin yanlış uygulanmasından, doğal afetler yüzünden ya da yangın ve sabotaj gibi olaylar sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu tür risklerin yönetimi konusu, bugün birçok ulusal ve uluslararası örgütün gündemindedir.

Genel anlamda risk, zarar verecek bir olayın gerçekleşme ihtimali ve bu olayın gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkacak zararın bir kombinasyonudur. Bu durumda riskin üç temel bileşeni, tehlike, tehlikenin güvenlik, çevresel ve ekonomik sonuçları ve tehlikenin ortaya çıkma sıklığıdır. Endüstriyel risklerde de tehlikelerin tanımlanması, risk değerlendirmesinin ilk adımıdır.

Kimyasallar ile ilgili bir risk analizi, tehlikeli kimyasalların belirlenmesi, tehlikeyi yaratan özelliklerin belirlenmesi, sağlık ve çevre üzerindeki etkilerinin tespit edilmesi, tehlikeli olay veya durumların belirlenmesi ve süreç, depolama ve taşıma faaliyetlerindeki mevcut ve potansiyel tehlikelerin belirlenmesi gibi çalışmaları kapsamaktadır. Bugün çeşitli amaçlarla geliştirilen çok sayıda risk analiz yöntemi bulunmaktadır. Bunlar genel olarak niteliksel ve niceliksel olarak gruplanmaktadır.

Kuruluşumuz tarafından, kimyasal madde denetimleri kapsamında, temel ve endüstriyel kimyasal denetimleri de gerçekleştirilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.