Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Toz Ölçümü

İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimleri

Toz Ölçümü

Hemen hemen bütün çalışma ortamlarında havadaki partiküller ve aerosoller, çalışanların sağlık ve güvenliği için potansiyel bir tehdit oluşturmaktadır. Ancak toz tehlikeleri her zaman insan gözü ile görülememekte ve bunlar akciğerlere kadar ulaşarak çalışanların sağılığını tehlikeye atmaktadır. Bu nedenle işletmelerin, etkili bir izleme ve risk yönetimi stratejisi uygulaması gerekmektedir.

Toz Ölçümü

Çalışma otamlarındaki tozu izlemenin iki önemli nedeni bulunmaktadır: hava kalitesi yönetimini sağlamak ve yasal düzenlemelere uygun faaliyet göstermek. Tozun derhal etkileri gözlerde tahriş, baş ağrısı, yorgunluk, öksürme ve hapşırma ile kendini göstermektedir. Bu nedenle, kötü iç mekan hava kalitesi çalışan performansını düşürmekte ve hastalık nedeniyle devamsızlığın artmasına neden olmaktadır. Ayrıca partiküllerin ciddi hastalıklara neden olan uzun süreli zararlı etkiler yarattığı da bilinmektedir.

Diğer yandan açık hava maruziyeti ile birlikte toz kirliliğinin bir sonucu olarak her yıl binlerce kişi yaşamını yitirmektedir. Bu durum özellikle kentsel alanlarda, doğal havalandırmanın çalışma ortamı hava kalitesini iyileştirmeyeceği anlamına gelmektedir.

İşletmeler, çalışanların ve ziyaretçilerin işyerinde kötü hava kalitesine maruz kalmamasını sağlamaktan sorumludur. Bu bakımdan maruz kalma seviyelerini kontrol etmek ve güvenli çalışma ortamı uygulamalarını tanımlamak için test ve denetimleri süresi içinde yaptırmak zorundadır. İşverenler, sağlık tehlikelerinin ne olduğunu tespit etmek ve çalışanların tehlikeli maddelere maruz kalmasını önlemek zorundadır.

Yetkili kuruluşlar tarafından toz ölçümleri için çok çeşitli yöntemler uygulamakta ve ekipman seçimi buna göre yapılmaktadır. Her durumda mevcut partikülleri ölçebilen bir yöntemin uygulanması gerekmektedir. Ayrıca sürekli, tek bir noktada veya birden fazla noktada ölçüm yapmak için uygun cihazlar kullanılmaktadır. Ölçümler çalışma ortamının tamamında yapılabilir veya bir çalışanın tüm vardiya boyunca maruziyetini değerlendirmek için kişisel ölçümleme yapılabilir.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, iş sağlığı ve güvenliği denetim hizmetleri kapsamında, toz ölçüm hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.