Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Kimyasal Ölçümler

İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimleri

Kimyasal Ölçümler

İşletme yönetimleri, çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlamak için, onların tehlikeli kimyasal maddelere maruziyetini izlemek ve gerekli önlemleri almak zorundadır. Çalışma ortamının değerlendirilmesi ve kontrolü için, çalışanların maruz kalma sınırları veya diğer maruziyet kriterleri sürekli kontrol edilmelidir. İzleme verilerine dayanarak işletmeler, çalışanların tehlikeli kimyasallara maruz kalma durumlarını değerlendirmek zorundadır. Çalışma ortamı havasındaki tehlikeli kimyasal konsantrasyonları, bunların solunma ve yutulma risklerine karşı çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacı ile gerekli olan ölçümler yapılmalıadır.

Kimyasal Ölçümler

Günümüzde milyonlarca çalışan, çalışma ortamlarında uygun kullanım koşulları sağlanmadan, sağlık ve güvenlikleri için tehlikeli olabilecek malzemelere maruz kalmaktadır. Çalışma ortamlarında kimyasal maddelere maruz kalmak, hafif tahrişlerden kansere ve hatta ölümlere kadar çok çeşitli sonuçlara neden olmaktadır. Bugün milyonlarca çalışanın, potansiyel olarak cilt yoluyla emilen kimyasallara maruz kaldığı tahmin edilmektedir. Oysa tüm çalışanların güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarına sahip olma hakkı vardır. Çalışanları toksik maruziyetten korumak amacıyla çeşitli yasal düzenlemeler yayınlanmıştır.

Bugün için ortak kimyasal maruz kalma riskleri şunları içermektedir: alüminyum, asbest, benzen, kurşun, cıva, tarım ilaçları, silika ve asitler. Bunlar ve diğer tehdit edici kimyasallar, hastanelerden ve restoranlardan inşaat alanlarına ve çok çeşitli sektörlere kadar her yerde bulunmaktadır. Bu kimyasallar vücuda başlıca şu dört ana yoldan girmektedir: soluma, cilt teması, yutma ve enjeksiyon. Bunlar arasında en yaygın olanı solumadır. Kimyasal maddeler vücuda girdikten sonra, kan dolaşımı ile vücudun her yerine dağılmakta ve birikmektedir. Kimyasal maddenin vücuda girme şekli ne olursa olsun, tehlikelidir ve herhangi bir organa zarar verebilir. Bu bakımdan kiyasal ölçümlerin yapılması ve sürekli izlenmesi gerekmektedir.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, iş sağlığı ve güvenliği denetim hizmetleri kapsamında, kimyasal ölçüm hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.