Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Sanayi Denetimleri

İnşaat ve Mühendislik Denetimleri

Sanayi Denetimleri

Sanayi denetimleri, endüstriyel süreç kontrolü için kullanılan çeşitli kontrol sistemlerini ve ilgili enstrümanları kapsamaktadır. Bu denetimler yetkili kuruluşlar tarafından sunulan tarafsız ve bağımsız denetimlerdir ve işletmelerin, varlıkları ve üretimleri üzerinde kontrol sahibi olmalarına imkan tanımaktadır.

Sanayi Denetimleri

Bu denetimler, tahribatsız testlerden sevkiyat öncesi denetimlere, kaldırma ekipmanlarından konteynerler ve tanklara, basınç testlerinden basınç emniyet valflerine, güvenli taşımadan yapısal durum değerlendirmelerine kadar son derece geniş bir yelazede verilen hizmetleri kapsamaktadır.

Bugün dijital dönüşüm, enerji, yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi konular daha fazla dile gelmektedir. Bunların hepsinin birleşimine bakılacak olursa, bu bir sanayide dönüşüm şeklidir. Dijital teknolojilerin birçok farklı boyutu bulunmaktadır. Endüstriyel internet, arttırılmış gerçeklik ve drone’lar giderek daha yaygın kullanılan uygulamalardır. İhtiyaçlar çeşitlendikçe tüm sayılan unsurların entegre bir şekilde kullanıldığı bir model ortaya çıkmaktadır.

Sanayide üretim sektöründe, önce buhar gücü ve makinalaşma ile devrim gerçekleştirilmiş, arkasından elektrik ve otomasyon ile yeni bir devrim yaşanmış, nihayet en son endüstriyel alandaki teknolojik gelişmeler ile üçüncü devrim gerçekleşmiştir. Dördüncü sanayi devrimi ile ise, büyük veri, simülasyon, robotik ve bulut sistem entegrasyonu gibi teknolojik gelişmeler tetiklenmiştir. Malzemeler, makinalar ve çalışanlar arasındaki bağlantı ve etkileşimin, üretim sistemlerini yüzde 30 civarında hızlandırdığı ve verimliliği yüzde 25 kadar yükselttiği ülkelerde, gelir düzeyi, istihdam ve yatırımlar da hızla artmaktadır.

Doğal olarak yaşanan sanayi devrimlerinin her biri kendi içinde kalite, gözetim ve denetim anlayışını da şekillendirmiş ve güçlendirmiştir. Günümüzde yetkili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen endüstriyel denetimler, bir yandan çalışma ortamlarının güvenliği ve çalışanların sağlık ve güvenliğine odaklanırken, diğer yandan işletmelerin daha verimli, kaliteli ve güvenilir üretim yapmalarına odaklanmaktadır.

Kuruluşumuz tarafından, inşaat ve mühendislik denetimleri kapsamında, sanayi denetimleri de gerçekleştirilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.