Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Can Güvenliği Denetimleri

Can Güvenliği Denetimleri

Çalışma ortamlarında güvenlik, ölüm ve yaralanmalara neden olacak her türlü tehlikeli durumu en aza indirmek veya ortadan kaldırmak için gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür. İş güvenliği, şantiyeler, üretim tesisleri, ofisler ya da ticari tesislerde çalışan insanların, bu alanlarda karşı karşıya kaldıkları riskler ile ilgilidir.

Can Güvenliği Denetimleri

İşyeri güvenliği, özellikle sanayi devriminin bir sonucu olarak gelişmiştir. Günümüzde güvenlik, dünya çapında duyulan bir endişedir ve yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde çok sayıda özel ve resmi kuruluşu ilgilendirmektedir.

Yaşanan kazaların sıklığı ve ciddiyeti, dolayısıyla çalışanların can güvenliği konusu, ülkeden ülkeye ve sektörden sektöre değişmektedir. Bugün çeşitli ülkelerde sanayi kazaları, çok fazla ölümlere, kanserlere ve ciddi rahatsızlıklara neden olmaktadır.

Endüstriyel kazalar genelde makina ile uygunsuz temas, dökme malzemelerin kaldırılması veya başka bir şekilde taşınması ve elektrik, kimyasal veya radyasyon tehlikeleri yüzünden meydana gelmektedir. Madencilik sektörü en yüksek ciddi kaza oranlarına sahip olan sektördür. Buna karşılık elektronik gibi yüksek teknolojili sektörlerde kaza oranları nispeten düşüktür.

Can güvenliğinin sağlanması konusunda Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Uluslararası Sosyal Güvenlik Derneği (ISSA) ve Avrupa Ekonomik Topluluğu başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluş, çeşitli araçlar sunmaktadır. Ayrıca Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO), çok sayıda faaliyet alanı için güvenlik kodları ve standartları oluşturmaktadır. Ulusal düzeydeki güvenlik kuruluşları, ilgili ülkenin ekonomik yapısı ile yakından ilişkili güvenlik sorularına daha fazla eğilmektedir.

Yetkili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen can güvenliği denetimleri ile işletmedeki kaza ve yaralanma istatistikleri analiz edilmekte, tehlikeli durumlar ve çalışma ortamları incelenmekte, daha güvenli tasarımlar, iş süreçleri ve malzemelerin geliştirilmesi sağlanmakta ve güvenlik mühendisliği yolu ile yaralanma riskini en aza indiren makinalar, çalışma ortamları ve güvenlik ekipmanları önerilmektedir.

Kuruluşumuz tarafından, inşaat ve mühendislik denetimleri kapsamında, can güvenliği denetimleri de gerçekleştirilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.