Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Sağlık Denetimleri

Sağlık Denetimleri

Akreditasyon, işletmelerin kalite, etkinlik ve verimlilik konusundaki etkinliklerini arttırmak için uygulanan, belli standartlara uygunluğun değerlendiriliği ve onaylandığı ve uluslararası kabul görmüş prensipleri esas alan bir programdır. Bu şekilde, bir sağlık kuruluşunun akreditasyonu, daha önce tasarlanmış ve yayınlanmış uluslararası standartlara uygun olduğunun, akredite bir kuruluş tarafından değerlendirilip onaylandığı bir süreçtir. Dünyanın birçok yerinde akreditasyon sistemi, sağlık sistemlerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu sistem sayesinde sağlık ve bakım hizmetlerinin kalitesi değerlendirilmekte ve işletmenin saygınlığına ve givenilirliğine katkı sağlanmaktadır.

Sağlık Denetimleri

Sağlık sisteminde akreditasyona yönelik ilk çalışmalar Amerika, Kanada ve Avustralya’da görülmektedir. 1990’ların sonlarında diğer ülkelerde de kullanılmaya başlanmıştır.

Akreditasyon çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, hastanenin tamamında yapılacak gözlem, inceleme, iz sürme, birebir görüşme ve başka yöntemler ile elde edilen kanıtlar doğrultusunda, akreditasyon stamdartlarının ne düzeyde karşılandığı tespit edilmektedir. Sağlık kuruluşunun büyüklüğü, kapasitesi, türü ve sunduğu hizmetler (örneğin yatak sayısı, hasta sayısı, çalışan sayısı ve hizmet verilen bölüm sayısı gibi) esas alınarak denetim süresi ve denetçi sayısı belirlenmektedir.

Yapılan denetimler sonunda, akreditasyon standartlarını tamamen (yüzde 100) karşılayan sağlık kuruluşları akredite edilmektedir. Ancak standartları yüzde 85-99 oranında karşılayan sağlık kuruluşları, kısmen karşılıyor ya da karşılamıyor olarak raporlanmakta ve bir eylem planı hazırlamaları talep edilmektedir. En geç altı ay içinde sağlık kuruluşu yeniden denetlenmektedir. Akreditasyon geçerlilik süresi, üç yıldır. Bununla birlikte her bir kere sağlık kuruluşları ara denetimlerden geçirilmektedir.

Yetkili kuruluşlar, bu çerçevede olmak üzere ambulans ve hasta transferi hizmetleri, branş bazlı hizmetler, evde bakım hizmetleri, uzun dönemli bakım hizmetleri, özellikli bakım hizmetleri gibi birçok alanda akreditasyon programları uygulamaktadır.

Kuruluşumuz tarafından, gıda ve sağlık denetimleri kapsamında, sağlık denetimleri de gerçekleştirilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.