Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Ambalaj Denetimleri

Ambalaj Denetimleri

Ambalaj, ürün kalitesi bakımından çok önemli bir faktördür ve ambalaj kalitesinin ürünün pazarlanmasında büyük etkisi bulunmaktadır. Tedarik zincirindeki fiziksel akış sırasında paketleme özellikleri ve ambalaj kalitesi bazen etkilendiği için, bunların izlenmesi ve uygun saklama, taşıma ve koruma koşulları önemli olmaktadır.

Ambalaj Denetimleri

Pakette bulunan ürünlerin niteliksel ve niceliksel kayıplara karşı korunması gerekmektedir. Bu durum, mekanik şok, titreşim, elektrostatik boşalma, sıkıştırma, sıcaklık ve biyolojik, kimyasal ve diğer faktörler gibi fiziksel faktörlerden kaynaklanmaktadır. Ambalajlanan ürünlerin, temiz, taze, steril ve amaçlanan raf ömrü boyunca güvenli tutulması gerekmektedir. Ambalajın koruyucu işlevi, çevre ve kullanıcıdan kaynaklanan tehlikelere karşı koruma sağlamaktadır.

Ambalajın lojistik işlevi, tedarik zincirinin düzgün işlemesini sağlayan bilgilendirici kontrol, nakliye, taşıma veya depolama faaliyetlerinin etkinliğini kesinlikle etkilemektedir.

Ambalaj sektörü oldukça çeşitlidir. Hammadde, teknoloji, form ve uygulamalar çok farklıdır. Bu sektörün dinamik gelişimi ve yasal ve tüketici gereksinimlerinin farklılaşması, ambalajlı ürünlerin taşıdığı risklere bağlı olarak bir sınıflandırmaya zorlamaktadır. Esas olarak ambalajlar iki grupta toplanmaktadır. Bir kısmı gıda, ilaç veya kozmetik gibi doğrudan ürüne temas eden ambalajlardır. Bir kısmı ise doğrudan ürüne temas etmeyen ambalajlardır. Ambalaj kalitesini etkileyen başlıca unsurlar, hammaddelerin kalitesi ve işletmenin üretim, depolama, nakliye ve dağıtım süreçlerinin uygun şekilde yürütülmesidir. Bu yüzden firmalar genel olarak kalite güvencesi veya kalite yönetim sistemleri uygulamaktadır.

Gıda sektöründe ambalaj ile ilgili en kısıtlayıcı gereklilikler, Avrupa Birliği ülkelerinde yayınlanan 80/590/EEC ve 89/109/EEC sayılı gıda maddeleri ile temasta bulunacak madde ve malzemelere yönelik direktiflerde yer almaktadır. Ülkemizde de bu yasal düzenlemeleri esas alan tebliğler çıkarılmıştır. Ayrıca Türk Standartları Enstitüsü tarafından çıkarılan TS EN 15593 standardı dikkate alınmaktadır (Ambalajlama - Gıda maddeleri için kullanılan ambalajların üretiminde hijyen yönetimi - Gereklilikler).

Kuruluşumuz tarafından, gıda ve sağlık denetimleri kapsamında, ambalaj denetimleri de gerçekleştirilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.