Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Rüzgar Dalga ve Gelgit Enerjisi Denetimleri

Rüzgar Dalga ve Gelgit Enerjisi Denetimleri

Yenilenebilir enerji kaynakları, bir bütün olarak, yerel kaynaklara dayalı temiz ve sürdürülebilir enerji arzı sunan kaynaklardır. Açık denizler, rüzgar enerjisinin ekonomik olarak uygulanabilir olduğunu göstermektedir. Birçok Avrupa ülkesi bugün, sera gazlarının azaltılması gibi çevresel hedeflere ulaşmak bakımından yenilenebilir teknolojileri teşvik etmektedir.

Rüzgar Dalga ve Gelgit Enerjisi Denetimleri

Rüzgar enerjisi, teknolojik olarak dikkate alınan yenilenebilir enerji kaynağı içinde en ileri olanıdır. Dalga enerjisi de kayda değer bir kaynaktır, ancak kısmen teknik ve lojistik kısıtlamalar yüzünden ticari olarak uygulanabilir seviyeye henüz ulaşmamıştır. Yine de son birkaç yıl içinde, dalga enerjisi maliyetlerinin kısmen geleneksel yakıtlar ile rekabet edebilecek seviyeye çekilebileceği izlenmektedir.

Gelgit enerjisine gelince, uygulanabilir bir enerji kaynağı olarak daha mekansal bulunmaktadır ve elektrik talebini karşılamaya zaten katkıda bulunmaktadır. Fransa’daki gelgit baraj projesi 25 yıldır başarılı şekilde çalışmaktadır. Başka potansiyel gelgit baraj alanları da gelişmiş teknolojiler ile büyük bir potansiyel göstermektedir. Ancak yüksek maliyetler yüzünden yakın gelecekte bu kaynağın gelişimi kısıtlı görülmektedir.

Dünya enerji talebi arttıkça ve kolayca erişilebilir fosil yakıt rezervleri tükendikçe, yenilenebilir enerji kaynakları önemli olmaya başlamıştır. Yenilenebilir enerji kaynakları fosil yakıtlara cazip bir alternatiftir, çünkü sera gazları emisyonlarının azaltılması gibi çevresel hedeflerin karşılanmasına destek olmaktadır.

Daha temiz ve sürdürülebilir enerji kaynakları sağlamanın yanı sıra, yenilenebilir enerji projeleri ithal enerjiye olan bağımlılığı da azaltmaktadır. Son yıllarda rüzgar enerjisindeki gelişmeler, açık deniz rüzgar klimatolojisi ve büyük rüzgar çiftliklerinin tasarımı ile rüzgar enerjisi kaynakları giderek daha ciddi boyutlara ulaşmıştır. Ancak teknoloji gelişim aşamasında kaldığı için, dalga ve gelgit enerjisi beklentileri daha az belirgindir. Yine de her üç teknolojinin, temiz ve sürdürülebilir enerji üretimine önemli bir katkı yapması beklenmektedir.

Kuruluşumuz tarafından, enerji ve emtia denetimleri kapsamında, rüzgar, dalga ve gelgit enerjisi denetimleri de gerçekleştirilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.