Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Mineral Denetimleri

Mineral Denetimleri

Mineral test ve analizleri, mineral bileşimini ve mineral yapısını belirlemak amacı ile gelişmiş labortatuvarlarda gerçekleştirilen inceleme çalışmalarıdır. Mineral türlerini tanımlamak, niteliklerini ve özelliklerini anlamak için mineral denetimleri yapılmaktadır. Bu test ve analizleri yapacak laboratuvarların, ISO 17025 standardı kriterleri çerçevesinde akredite edilmiş olmaları gerekmektedir.

Mineral Denetimleri

Bu laboratuvarlarda deneyimli ve nitelikli çalışanlar tarafından, mineralojik değerlendirme için çok farklı yöntemler kullanılmaktadır. Örneğin toz X-ışını kırınımı yöntemi, enerji dağıtıcı mikro analiz yöntemi, optik mikroskopi ve petrografik analiz ile tarama elektron mikroskopisi yöntemi gibi. X-ışını toz kırınımı yöntemi ile mineral fazlar tanımlanmakta ve dökme numunelerde miktar tayin edilmektedir. Tam Rietveld arıtımı yöntemi ile kristal hücre yapısı tayin edilmektedir. X-ışını reflektometrisi yöntemi ile ince filmlerin kalınlığı, yoğunluğu ve pürüzlülüğü belirlenmektedir.

Mikroyapı, tane büyüklüğü, morfoloji ve bağlanma veya reaksiyon yapıları optik mikroskopi yöntemleri ile değerlendirilmektedir. Enerji dağılım analizi ile, uzamsal olarak spesifik elementel kompozisyonlar tespit edilmektedir. Petrografik incelemeler, malzemelerin doğasını ve yapısını oluşturmak için yapılmaktadır ve kaya ve mineral örnekleri ile çimentolar ve betonlar için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Ancak elde edilen verilerin yorumlanması, mineralojik analiz için kritik bir noktadır. Bu nedenle en uygun test ve analiz cihazlarına sahip, iyi analistlere gerek duyulmaktadır.

Gelişmiş laboratuvarlarda, taban araştırmalarından işlenmiş ürün sevkiyatına kadar, madencilik faaliyetlerini desteklemek için mineral testleri, muayene, kontrol, güvence ve belgelendirme hizmetleri verilmektedir.

Mineral denetimleri, genel olarak endüstriyel mineraller, seramikler, kayalar ve cevherlerin özelliklerini belirlemek için, hammaddelerin kalite kontrolünü yapmak için, bilinmeyen veya zararlı bileşenleri tanımlamak için, korozyona upramış ve aşınmış malzemeleri tanımlamak için ya da elektronik bileşen hatalarını tespit etmek için yapılmaktadır.

Kuruluşumuz tarafından, enerji ve emtia denetimleri kapsamında, mineral denetimleri de gerçekleştirilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.