Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Kömür ve Katı Yakıt Denetimleri

Kömür ve Katı Yakıt Denetimleri

Bugün yetkili kuruluşların büyük bir kısmı, kömür arama ve madencilik sektörü faaliyetlerini desteklemek amacı ile işletmelerin talepleri doğrultusunda test, denetim ve belgelendirme hizmetleri sunmaktadır. Katı yakıt test ve denetimleri, başta kömür olmak üzere, metalurjik kok, petrol kok, odun peletleri, biyokütle ve diğer katı karbon bazlı yakıtlar için, kimyasal yapı, ticari kalite ve yasal düzenlemelere uygunluğu belirleme çalışmalarını kapsamaktadır.

Kömür ve Katı Yakıt Denetimleri

Gerçekleştirilen testlerde Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO), Amerikan Test ve Malzeme Kurumu (ASTM) ve diğer kuruluşlar tarafından geliştirilen endüstri standartları esas alınmaktadır.

Genel olarak katı yakıt analizleri şu çalışmaları içermektedir: kül, sabit karbon, nem ve uçucu madde analizleri, hidrojen, azot, oksijen ve kükürtte karbon analizleri, ısıtma değeri testi, toplam halojenler analizi (brom, klor ve demir), iz element analizi, kül mineral analizi, kül füzyon sıcaklık özellikleri, boyut dağılımı, kütle yoğunluğu ve ilave başka testler.

Katı yakıtlar ile ilgili olarak, kül tayini 815 derece sıcaklıkta sabit ağırlığa kadar ateşleme ile ve katı biyoyakıtlar ile ilgili olarak 550 derece sıcaklıkta ateşleme ile gerçekleştirilmektedir. Uçucu madde, katı yakıt yedi dakika boyunca hava ile temas etmeden 900 derece ısıtılarak belirlenmektedir. Uçucu madde, kömürün reaktivitesini belirlemek için kullanılan bir kömür kalite parametresidir. Sıradan biyokütleden üretilen çoğu katı biyoyakıt, genel olarak reaktif yakıtlardır.

Bu nedenle içeriğinde uçucu maddeyi belirlemek gerekmemektedir. Uçucu madde içeriğine bağlı olarak, sabit karbon içeriği hesaplanmaktadır. Sabit karbon, 900 derece ısıtılarak kül ile birlikte kalan kok kalıntısıdır. Laboratuvarda ölçülen kalorifik değer, sabit hacimde brüt kalorifik değerdir. Bu değer en yüksek kalorifik değerdir, çünkü suyun buharlaşma ısısını içermektedir. Avrupa ülkelerinde yakıtların karakterizasyonu için net kalorifik değer kullanılmaktadır.

Kuruluşumuz tarafından, enerji ve emtia denetimleri kapsamında, kömür ve katı yakıt denetimleri de gerçekleştirilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.