Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Güneş Enerjisi Denetimleri

Güneş Enerjisi Denetimleri

Güneş enerjisi, dünyanın enerji konusunda yaşadığı darboğazı aşma potansiyeli olan büyük bir yenilenebilir enerji kaynağıdır. Bugün enerji pazarında güneş enerjisi payı giderek artmaktadır. Bu güç kaynağının popülaritesi artmaktadır, çünkü insanlar ve çevre için çok yönlü faydaları bulunmaktadır.

Güneş Enerjisi Denetimleri

Yapılan araştırmalara göre, yerkürenin bir saat içinde aldığı güneş ışığı miktarı, tüm yıl boyunca yerkürede kullanılan toplam enerjiden fazladır. Son yıllarda güneş enerjisi sektörü yüzde 30’un üzerinde büyüme göstermektedir. Çevresel avantajlar, güneş enerjisinin teşvik edilmesinde ana etkenlerdir.

Güneş enerjisi temiz ve güvenlidir. Elektrik üretimi için kullanılan kömür ve gaz gibi fosil yakıtlar büyük ölçüde hava, su ve toprağı kirletmektedir. Bu nedenle güneş enerjisi bunların yerini alacak güvenli bir alternatiftir. Fosil yakıtlardan elektrik üretimi, asit yağmurlarına, hasarlı orman alanlarına ve kötü etkilenen tarımsal üretime mal olmaktadır. Bu sayılanlar dünya genelinde milyarlarca dolar kayba yol açmaktadır. Nükleer enerji de suyu ve toprağı kirletmekte ve çevresel felaketlere neden olmaktadır. Güneş enerjisinin kullanılması, bu güvenli olmayan, geleneksel yöntemleri ortadan kaldıracaktır.

Güneş enerjisi habitatların yok olmasını da önlemektedir. Güneş enerjisine geçiş, gittikçe kaybolan ormanlarda yaşayan hayvanlar için bu habitatları sağlam tutmak ve havayı kirletmemek bakımından önemlidir.

Diğer yandan geleneksel enerji kaynaklarının kullanılmaya devam edilmesi durumunda sera gazı emisyonları artmaya devam edecek ve daha ciddi iklim değişiklikleri yaşanacaktır.

Güneş enerjisinin en büyük cazibesi, büyük şirketler tarafından kontrol edilen büyük merkezi enerji kaynaklarının aksine, doğrudan son tüketiciler tarafından küçük ölçekte üretilebilmesidir. Güneş enerjisi, binaların çatılarına kurulan fotovoltaik hücreler yardımı ile elde edilmektedir ve ısıtma ve aydınlatma amaçlı kullanıma uygundur. Son yıllarda enerji üretimi için orta ölçekli sistemler de popüler hale gelmektedir.

Kuruluşumuz tarafından, enerji ve emtia denetimleri kapsamında, güneş enerjisi denetimleri de gerçekleştirilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.