Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Enerji Denetimleri

Enerji Denetimleri

Enerji denetiminin amacı, bir işletmeden diğerine farklı olabilir. Bununla birlikte, genel olarak işletme içinde enerjinin nasıl kullanıldığını anlamak ve iyileştirme ve enerji tasarrufu için fırsatlar bulmak için, yetkili kuruluşlar tarafından enerji denetimleri yapılmaktadır. Bazen, bir enerji verimliliği projesinin veya programının etkinliğini değerlendirmek için de enerji denetimleri yapılmaktadır.

Enerji Denetimleri

Gerçekleştirilen endüstriyel enerji denetiminin türü, sektörün büyüklüğü, türü ve işlevi yanı sıra, denetimin gerekli olduğu derinliğe ve istenen enerji tasarrufu ve maliyet azaltımının potansiyeline bağlıdır. Bu kriterleri esas alarak bir endüstriyel enerji denetimi esas olarak iki farklı şekilde yapılmaktadır: gözden geçirme denetimi (ya da bir ön denetim) ve ayrıntılı denetim.

Gözden geçirme denetimi çalışmasında elde edilen veriler, genelde enerji kullanımı ve işletmenin performansının basit bir analizi için kullanılmaktadır. Bu çalışmada çok fazla ölçüm ve veri toplama gerekmemektedir. Bu denetimler çok kısa bir zaman içinde tamamlanır ve sonuçlar oldukça geneldir. Ancak enerji verimliliği için işletmelere fırsatlar sunmaktadır.

Gözden geçirme denetiminde, enerji kaynaklarının tüketimi, üretim miktarı ve ortam sıcaklığı gibi üretimi etkileyen veriler toplanır. Önceki dönem verileri ile karşılaştırılır ve analiz edilir. İsraf edilen enerji kaynakları (buhar, su, yakıt kaçakları, çalışmayan ekipman) ele alınır. Enerji dönüşüm sistemlerinin etkileri incelenir, tüm yalıtım koşulları kontrol edilir, elektrik sistemleri incelenir ve ayrıntılı enerji denetim ihtiyaçları belirlenir.

Ayrıntılı denetimde ise, daha ayrıntılı veri ve bilgi gerektirmektedir. Ölçümler yapılır, veri envanteri çıkarılır ve farklı enerji sistemleri ayrıntılı olarak değerlendirilir. Bu denetim türü daha uzun süre alır. Bu denetimlerin sonuçları, işletmenin enerji performansının daha doğru bir resmi ve iyileştirmeler için öneriler içermektedir. Ayrıca yapılan ekonomik analizleri, basit geri ödeme süresi hesaplamalarını, iç verim oranını ve yaşam döngüsü maliyeti hesaplamalarını içermektedir.

Kuruluşumuz tarafından, enerji ve emtia denetimleri kapsamında, enerji denetimleri de gerçekleştirilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.