Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Saha Denetimi

Saha Denetimi

Çeşitli endüstriyel tesisler için saha denetimleri yapılmakta ve hem müşteri şartnamelerine göre hem de yerli ve yabancı standart gerekliliklerine uyum açısından, süreçler ve faaliyetler doğrulanmaktadır. Bu çalışmalarda işletmeye yönelik ulusal ve uluslararası yasal düzenleme gerekleri, sahada yapılan denetimlerde yasal düzenlemelere uygun olmayan durumlar ve yasal düzenlemelere uygunluk açısından yapılması gerekenler raporlanmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği bakımından işletmelerde değerlendirilmeye ihtiyaç duyulan durumlarda veya iş güvenliği denetimlerinin yapılması gereken durumlarda, yetkili kuruluşlar tarafından saha denetimleri gerçekleştirilmektedir.

Saha Denetimi

Saha denetimleri, sahada çalışan personelin ve gerçekleştirilen faaliyetin, iş sağlığı ve güvenliği kriterlerine uyumunu, faaliyet kalitesini ve çalışmaların ne derece çevreye duyarlı olduğunu tespit etmek için yapılmaktadır.

Saha denetimlerinde başlıca kriter, tüm çalışanların ve ekipmanın belli dönemlerde saha denetimlerine tabi tutulmasıdır. Denetimler sonucunda, saha ekipleri denetleme formları doldurmaktadır. Bu formlarda yer alan uygunsuzluklar işletme yönetimine aktarılmakta ve bu uygunsuzlukların giderilmesi takip edilmekte, bu şekilde sahadaki faaliyetin tamamen kontrol altında tutulması sağlanmaktadır.

Saha denetlemeleri sırasında belirlenen uygunsuzluklar iyileştirilinceye kadar, bazen faaliyetler durdurulmaktadır. Ancak iyileştirmeler saha çalışması sırasında yapılabiliyorsa faaliyetler kesilmemektedir. Risk taşıyan sahalarda yapılan tüm çalışmalarda çevreye zarar verilmemesi önemlidir.

Saha denetimleri, iş sağlığı ve iş güvenliği denetimleri olmak üzere genelde iki amaçla yapılmaktadır. Bu saha denetimlerinin temel amacı, ilgili yasal düzenlemelerin tam olarak uygulanıp uygulanmadığını tespit etmek ve tespit edilen aksaklıkların giderilmesini sağlamaktır. Gerekli önlemlerin alınması ile olası iş kazalarının sayısı düşürülmektedir. Saha denetimlerinde, işyerinin konumu, uygulanan üretim süreçleri, kullanılan üretim teknolojileri, çalışanların sağlık kontrollerinin yapılması ve sağlık riski yaratacak unsurların tesbiti gibi kriterler ayrıntılı bir şekilde denetlenmektedir. Bu denetimlerin temelini, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmesi oluşturmaktadır.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.