Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Fabrika Denetimi

Fabrika Denetimi

Fabrika denetimleri, ulusal ve uluslararası belgelendirme süreçlerinin çok önemli bir parçasıdır ve yetkili kuruluşların eğitimli ve deneyimli denetçileri tarafından gerçekleştirilmektedir. Fabrika denetimleri, bilhassa Kalite Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve müşterilerin özel talepleri doğrultusunda yapılmakta ve duruma göre denetim öncesi iyileştirme ve düzeltme çalışmaları yönetilmektedir. Bu denetimler, genel olarak yürürlükte olan yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlan standartlar esas alınarak yapılmakta ya da duruma göre işletmelerin özel formatları ve soru listeleri kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Fabrika Denetimi

Fabrika denetimleri sadece ürün kalitesi açısından değil çalışan güvenliği açısından da önemlidir. İş kazalarının başlıca nedenleri, genel olarak güvensiz durum, güvensiz hareket ve güvenlik denetimlerinin eksikliğidir.

Fabrika denetimlerinin bir amacı da çevre denetimleridir. Fabrikada sürdürülen faaliyetlerin çevre ile ilgili yasal düzenleme esaslarına aykırı olmaması gerekmektedir. Yetkili kuruluşlar, yürürlükte olan yasal düzenlemelere uygun faaliyetler gerçekleştirildiğini kontrol etmek için, faaliyetlere ilişkin bilgileri toplamakta, değerlendirmekte ve raporlamaktadır.

Denetimler, hem uygulaması hem de teorisi ile son yılların hızlı küresel dünyasında büyük bir dönüşüm içine girmiştir. Özellikle gelişmiş ülkelerde denetim olgusu, yönetimin en önemli unsurlarından biridir. Bugün denetim mekanizması, sistemin temel unsurlarından biri olmuştur. Çağdaş işletme yönetimi için denetimin önemi artık yadsınamaz. İşletme yönetiminin rasyonel kararlar alıması ve yerli ve yabancı pazarlarda rekabet edebilmesi, denetim raporlarına dayanmak zorundadır.

Fabrika denetimlerinin de amacı, üretim faaliyetleri olsun, çalışan güvenliği olsun ya da çevre güvenliği olsun, hep var olanı ortaya koymak ve olması gereken ile karşılaştırmaktır. Bu nedenle denetimler, standartlara ve yasal düzenlemelere uygunluk arayışı olarak tanımlanmaktadır. Etkin ve bağımsız bir fabrika denetimi, aynı zamanda yönetim kalitesi ile de doğrudan ilişkilidir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.