Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

EN 358 Kişisel Koruyucu Donanım - Belirli Bir Yükseklikte Çalışma Güvenliğini Sağlamak ve Düşmeyi Önlemek İçin - Tutma Sistemleri, Çalışma Konumu İçin Kemerler ve Halatlar

EN 358 Kişisel Koruyucu Donanım - Belirli Bir Yükseklikte Çalışma Güvenliğini Sağlamak ve Düşmeyi Önlemek İçin - Tutma Sistemleri, Çalışma Konumu İçin Kemerler ve Halatlar

Bir Avrupa standardı olan EN 358 standardında, iş konumlandırma veya tutma amaçlı kayışlar ve boyunluklara yönelik gereksinimler açıklanmakta ve test yöntemleri sunulmaktadır. Bu standart aynı zamanda işaretleme ve üretici firma tarafından sağlanan bilgileri de belirtmektedir. Bu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: EN 358 Kişisel koruyucu donanım - Belirli bir yükseklikte çalışma güvenliğini sağlamak ve düşmeyi önlemek için - Tutma sistemleri, çalışma konumu için kemerler ve halatlar.

EN 358 Kişisel Koruyucu Donanım - Belirli Bir Yükseklikte Çalışma Güvenliğini Sağlamak ve Düşmeyi Önlemek İçin - Tutma Sistemleri, Çalışma Konumu İçin Kemerler ve Halatlar

Bu standart, bir kemere entegre edilmemiş sabit uzunluktaki emniyet boyunluklarını kapsamamaktadır. Bir kemere entegre edilmemiş sabit uzunluktaki emniyet kordonları EN 354 standardı kapsamına girmektedir.

Bu standarda göre, dinamik performans testleri kapsamında iş konumlandırma kayışları ve boyunlukları, ürün üzerinde bir şok yükü oluşturmak için düşme testine tabi tutulmaktadır. Kullanımda bir serbest düşme süresi daha az olduğu için, iş konumlandırma kayışına veya kordonuna, düşme önleyici emniyet kemerine kıyasla daha az kuvvet uygulanmaktadır. İş konumlandırma kayışları ve ara bağları 1 metrelik bir düşüşe tabi tutulmakta ve her iki durumda da kemer veya kordonun güvenli bir şekilde durdurması beklenmektedir.

Statik mukavemet testinde ise kayışlar önce kuvvet olmadan 1 kN-5 kN arasında dönmeye tabi tutulmakta, sonra dokumanın tokalar arasından kaymasını değerlendirmek için 5 kN çekme kuvveti uygulanmaktadır. Arkasından kuvvet, ürünün kopma mukavemetinin standartta belirtilen kuvveti aşmasını sağlamak için en az üç dakika süre ile 15 kN’a yükseltilmektedir.

Aynı zamanda düşme koruma ekipmanında kullanılan metalik bileşenlerin, çevresel korozyona, özellikle pasa karşı minimum direncini tespit etmek için nötr tuz püskürtme testine tabi tutulmaktadır.

Yıllardır çok geniş bir yelpazede gerçekleştirdiği test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları ile her sektörden işletmelere destek olmaya çalışan kuruluşumuz, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, eldiven test hizmetleri çerçevesinde, EN 358 kişisel koruyucu donanım kapsamında belli bir yükseklikte çalışma güvenliğini sağlamak ve düşmeyi önlemek için kullanlan tutma sistemleri, kemerler ve halatlar test hizmetleri de vermektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.