Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Giysiler İçin Eko-Label

Giysiler İçin Eko-Label

Eko etiketleme ya da ecolabelling, dünya çapında uygulanan gönüllü bir çevresel performans etiketleme ve belgelendirme yöntemidir. Bu etiketler ile, belli kategoriler dahlinde, bu ürünlerin çevresel olarak tercih edilebilir oldukları kanıtlanmış olmaktadır.

Giysiler İçin Eko-Label

Eko-label etiketi, piyasada bulunan birçok yeşil sembollerinin ve iddialarının aksine, yaşam döngüsüne dayalı ve şeffaf çevresel kriterleri karşıladığı bağımsız ve tarafsız bir kuruluş tarafından onaylanmış, güvenilir etiketlerdir.

Koruyucu giyecekler ve kişisel koruyucu ekipman üzerinde bulunan bir eko-label etiketi, bilime dayalı bir standarda göre bu giyeceğin onaylandığı anlamına gelmektedir. Gereksinimler ve ürün kategorileri farklılık gösterse de tüm standartlar, toksisite, hava kalitesi, enerji ve su kullanımı, geri dönüştürülebilirlik, doğal kaynakların kullanımı ve benzeri alanları içeren birden çok çevre ve sağlık problemini ele almaktadır.

Günümüzde uygulanan birçok eko-label programı, ISO 14024 standardını esas almaktadır ve bu standarda göre statü kazanmaktadır. Bu standart TSE tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: EN ISO 14024 Çevre etiketleri ve beyanları - Tip 1: Çevre etiketlemesi - Prensipler ve yöntemler.

Söz konusu standartta, ürün kategorilerinin, ürün çevre kriterlerinin ve ürün işlev özelliklerinin seçimi dahil olmak üzere çevresel etiketleme programlarının geliştirilmesi ve uygunluğun değerlendirilmesine yönelik ilke ve prosedürler yer almaktadır. Ayrıca etiketin verilmesi için belgelendirme prosedürlerini açıklamaktadır.

Bu standardın uygulanmasında EN ISO 14020 tandardında açıklanan çevre etiketleri ve beyanlarına yönelik genel prensipler geçerlidir.

Eko-label kriterleri geliştirilirken, örneğin giyecekler için ekolojik standartlar belirlenirken, odak noktası ürünün en yüksek çevresel etkiye sahip olduğu aşamalar olmaktadır. Bu nedenle de üründen ürüne farklılık göstermektedir. Örneğin tekstil ürünlerine bakılacak olursa, kumaşların boyanması, basılması ve ağartılması süreçlerinde güçlü çevresel etkiler söz konusudur. Bu nedenle üretim aşamalarındaki zararın olabildiği kadar düşürülmesini sağlamak amacı ile tekstil kriterleri tasarlanmıştır.

Ürüne özgü kriterler, eko etiketi taşıyan herhangi bir ürünün yüksek performanslı ve kaliteli olmasını sağlamaktadır. Eko-label kriterleri şeffaf bir şekilde geliştirilmekte ve revize edilmektedir.

Yıllardır çok geniş bir yelpazede gerçekleştirdiği test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları ile her sektörden işletmelere destek olmaya çalışan kuruluşumuz, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, vücut koruyucu ekipman test hizmetleri çerçevesinde, giysiler için eko-label test hizmetleri de vermektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.