Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

EN ISO 13688 Koruyucu Giyecekler - Genel Özellikler (Eski EN 340)

EN ISO 13688 Koruyucu Giyecekler - Genel Özellikler (Eski EN 340)

Uluslararası Standartlar Enstitüsü (ISO) tarafından yayınlanan EN ISO 13688 standardında, koruyucu giysilerin ergonomi, zararsızlık, büyüklük, boyut belirleme, eskime, uyumluluk ve işaretleme için genel performans gereksinimleri ve üretici firma tarafından koruyucu giyecekler ile ilgili sağlanacak bilgiler açıklanmaktadır. Bu standart, tek başına değil, sadece belli koruyucu performans için gereksinimler içeren başka ilgili standartlar ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: EN ISO 13688 Koruyucu giyecekler - Genel özellikler. Bu standart daha önce yayınlanan EN 340 Avrupa standardının yerini almıştır.

EN ISO 13688 Koruyucu Giyecekler - Genel Özellikler (Eski EN 340)

Bu uluslararası standart, belli standartlar tarafından uygun şekilde çağrılacak bir referans standart olarak hazırlanmıştır. Yoksa tek başına kullanılması amaçlanmamıştır. Koruma amaçlı kullanılan herhangi bir ekpmanın özel performansına yönelik gereksinimleri içeren uygun bir standart ile birlikte kullanılmaktadır.

Faaliyet gösterilen sektöre göre farklı tehlike türleri bulunmaktadır. Örneğin, kimyasal tehlikeler, soğuk tehlikeler, ısı ve yangın tehlikeleri, mekanik tehlikeler, biyolojik ajan tehlikeleri ya da radyasyon tehlikeleri gibi. Koşullara göre bu tehlikelerin bir kısmı, başka tehlikelerden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, her biri için ayrı test yöntemleri kullanılan bir dizi tehlike söz konusudur. Belli faaliyet türlerinde karşılaşılan tehlikeler için koruma sağlamak amacı ile özel giyecekler tasarlanmıştır. Örneğin motorlu testerelerle kullanım için pantolonlar, el bıçaklarına karşı koruma sağlayan önlükler, kimyasallara karşı koruma sağlayan özel giyecekler veya yüksek görünürlüklü giysiler gibi.

EN ISO 13688 standardında, birçok koruyucu giyecek türü ile ilgili bazı temel sağlık ve ergonomik gereksinimler de yer almaktadır. Koruyucu giyeceklerin, kullanıcının sağlığını veya hijyenini olumsuz etkilemesi gerekmektedir. Üretimde kullanılan malzemeler, normal kullanımda öngörülebilir koşullarda, genel olarak toksik, kanserojen, mutajenik, alerjenik veya başka şekilde zararlı olduğu bilinen maddeleri serbest bırakmaması gerekmektedir.

Yıllardır çok geniş bir yelpazede gerçekleştirdiği test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları ile her sektörden işletmelere destek olmaya çalışan kuruluşumuz, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, vücut koruyucu ekipman test hizmetleri çerçevesinde, EN ISO 13688 koruyucu giyecekler test hizmetleri de vermektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.