Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

EN 14387 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Gaz Filtreleri ve Birleşik Filtreler - Gerekler, Deneyler ve İşaretleme

EN 14387 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Gaz Filtreleri ve Birleşik Filtreler - Gerekler, Deneyler ve İşaretleme

Bir Avrupa standardı olan EN 14387 standardında, solunum ile ilgili desteksiz koruyucu ekipmanın bileşeni olarak kullanılan gaz filtrelerine ve birleşik filtrelere yönelik gereksinimler açıklanmakta ve test yöntemleri sunulmaktadır. Bu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: EN 14387 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Gaz filtreleri ve birleşik filtreler - Gerekler, deneyler ve işaretleme.

EN 14387 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Gaz Filtreleri ve Birleşik Filtreler - Gerekler, Deneyler ve İşaretleme

Solunum ile ilgili koruyucu ekipman seçiminde doğru filtre türünün seçilmesi kritik bir noktadır. Gazlara karşı koruma için partikül filtresi gibi yanlış filtrenin kullanılması durumunda koruyucu ekipman tamamen etkisiz olmaktadır. Uygulamada üç temel filtre türü bulunmaktadır: partikül filtresi, gaz ve buhar filtresi ve birleşik filtreler (partiküller, gazlar ve buharlar için).

Gaz ve buhar filtreleri ise üç sınıfa ayrılmaktadır: düşük kapasiteli filtreler, orta kapasiteli filtreler ve yüksek kapasiteli filtreler. Bunlar daha sonra korudukları gazın özelliklerine bağlı olarak ayrıca sınıflandırılmaktadır.

Filtreler ayrıca birleştirilebilir veya çok çeşitli olaktadır. Bu konuda EN 133 standardı geçerli olmaktadır (EN 133 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Sınıflandırma).

EN 14387 standardında filtrelerin renk kodlaması yer almaktadır. Bu tablo, belli kirleticiler için hangi filtre tipinin gerekli olduğunu belirlemeye yardımcı olmaktadır. Şöyle ki,

  • AX = Kaynama noktası 65 dereceden küçük olan organik bileşiklerin gazları ve buharları
  • A = Kaynama noktası 65 dereceden büyük olan organik bileşiklerin gazları ve buharları
  • B = İnorganik gazlar ve buharlar, örneğin klor, hidrojen sülfür, hidrojen siyanür
  • E = Sülfür dioksit, hidrojen klorür
  • K = Amonyak ve organik amonyak türevleri
  • CO = Karbon monoksit
  • Hg = Cıva buharı
  • NO = Azot monoksit dahil azotlu gazlar
  • Reaktör = Radyoaktif metil iyodür içeren radyoaktif iyot
  • P = Parçacıklar

Yıllardır çok geniş bir yelpazede gerçekleştirdiği test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları ile her sektörden işletmelere destek olmaya çalışan kuruluşumuz, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, eldiven test hizmetleri çerçevesinde, EN 14387 solunumla ilgili koruyucu cihazlar kapsamında gaz filtreleri ve birleşik filtreler test hizmetleri de vermektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.