Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

EN 143 Koruyucu Solunum Cihazları - Toz Süzgeçleri - Özellikler, Deneyler ve İşaretleme

EN 143 Koruyucu Solunum Cihazları - Toz Süzgeçleri - Özellikler, Deneyler ve İşaretleme

Bir Avrupa standardı olan EN 143 standardında, yardımsız solunum koruma cihazlarında bileşen olarak kullanılan partikül filtrelerine yönelik gereksinimler açıklanmakta ve test yöntemleri sunulmaktadır. Bu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: EN 143 Koruyucu solunum cihazları - Toz süzgeçleri - Özellikler, deneyler ve işaretleme.

EN 143 Koruyucu Solunum Cihazları - Toz Süzgeçleri - Özellikler, Deneyler ve İşaretleme

Bu standartta yer alan test yöntemleri, filtrelerin standardın gerekliliklerine uygunluğunu ve diğer koruyucu solunum cihazları ile kullanım için uygunluğunu değerlendirmek için kullanılan laboratuvar test yöntemleridir. Ancak kaçış aparatları için kullanılan filtreleme yüz parçaları ve filtreler, bu standardın kapsamına girmemektedir.

EN 143 standardında, filtreleme etkinliklerine bağlı olarak partikül filtreleri üç grupa ayrılmaktadır:

  • P1: Düşük filtreleme, yalnızca katı parçacıklara karşı kullanım için tasarlanmıştır
  • P2: Orta filtreleme, filtrelerin hem katı hem de sıvı parçacıkları veya sadece katı parçacıkları ayırma kapasitesine göre alt bölümlere ayrılmıştır
  • P3: Filtrelerin hem katı hem de sıvı partikülleri veya sadece katı partikülleri ayırma kapasitesine göre alt bölümlere ayrılmış yüksek filtreleme

Avrupa Birliği ülkelerinde hava temizleyici ve partikül respiratörlerini test etme ve onaylama prosedürleri, EN 143 ve bir dizi ilgili standarda tabidir. İlgili standartların tamamı, belgelendirme için EN 143 standardına atıfta bulunmaktadır. Belgelendirme süreci ve kalite kontrol testleri için gereksinimler, kişisel koruyucu ekipman kılavuzlarında yer alaktadır ve tüm kişisel koruma ekipmanı için geçerlidir. Tüm solunum cihazı filtreleri, kategori II veya III’e girmektedir.

İlgili standartlar, çeşitli solunum ekipmanı sınıfları için geçerlidir. Örneğin,

  • Filtreli yüz maskeleri (tek kullanımlık maskeler) için EN 149 standardı
  • Yeniden kullanılabilir yarım yüz maskeleri için EN 405 veya EN 140 standardı, filtreler için EN 141, EN 143, EN 371 ve EN 372 standartları
  • Yeniden kullanılabilir tam yüz maskeleri için EN 136 standardı
  • SCBA bağımsız solunum cihazı için EN 137 ve EN 145 standartları

Yıllardır çok geniş bir yelpazede gerçekleştirdiği test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları ile her sektörden işletmelere destek olmaya çalışan kuruluşumuz, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, eldiven test hizmetleri çerçevesinde, EN 143 koruyucu solunum cihazları kapsamında toz süzgeçleri test hizmetleri de vermektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.