Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

ISO 12127 Isıya ve Aleve Karşı Koruma Giysisi - Koruyucu Giysi veya Bileşen Malzemeler Yoluyla Temas Isısı Geçişinin Belirlenmesi

ISO 12127 Isıya ve Aleve Karşı Koruma Giysisi - Koruyucu Giysi veya Bileşen Malzemeler Yoluyla Temas Isısı Geçişinin Belirlenmesi

Uluslararası Standartlar Enstitüsü (ISO) tarafından yayınlanan ISO 12127 standardı iki bölümden oluşmaktadır. ISO 12127-1 standardında, temaslı ısı iletiminin belirlenmesi için bir test yöntemi sunulmaktadır. Standardın bu bölümü el koruyucuları dahil koruyucu giyeceklere ve yüksek temas sıcaklıklarına karşı korumayı amaçlayan bileşen malzemelerine uygulanmaktadır. Bu test yöntemi, 100-500 derece arasındaki temas sıcaklıkları ile sınırlıdır.

ISO 12127 Isıya ve Aleve Karşı Koruma Giysisi - Koruyucu Giysi veya Bileşen Malzemeler Yoluyla Temas Isısı Geçişinin Belirlenmesi

ISO 12127-2 standardında ise, özellikle çalışma koşullarında yüksek sıcaklıktaki metal parçacıklar ile temas ettiği zaman, koruyucu giyecekler için kullanılan malzemelerin ısı transferini ve davranışını değerlendirmek için tasarlanmış bir test yöntemi sunulmaktadır. Bu yöntemle elde edilen sonuçlar, belirli koşullar altında farklı malzemelerin davranışlarının karşılaştırılmasına izin vermektedir. Yoksa, büyük miktarda erimiş dökme demir veya diğer metal sıçramaları ile temaslara ilişkin sonuçların çıkarılmasına ve endüstriyel koşullar altında bu tür giyeceklerin davranışının tahmin edilmesine izin vermemektedir.

Bu standartlar dizisi ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıklarla yayınlanmıştır:

  • EN ISO 12127-1 Isı ve aleve karşı koruyucu giyecekler - Koruyucu giyecek veya giyeceği oluşturan malzemelerde temas ısısı geçişi tayini - Bölüm 1: Silindiri ısıtarak üretilen temas ısısı
  • EN ISO 12127-2 Isı ve aleve karşı dayanıklı giyecekler - Koruyucu giyecek ve ilgili malzemede temas ısısı geçişi tayini – Bölüm 2: Küçük silindirler düşürerek oluşturulan temas ısısı kullanma metodu

Isıya ve aleve karşı korumak için tasarlanmış koruyucu giyeceler, işletme faaliyetlerine bağlı olarak, sıcak maddelerle veya sıcak yüzeylerle doğrudan temasa maruz kalmaktadır. Bu tür temas koşullarının çeşitliliği, yüksek sıcaklıktan kaynaklanan tehlikelerin değerlendirilmesini güçleştirmektedir.

Keza kaynakçıları korumak için tasarlanan koruyucu giyecekler, kaynak ortamında üretilen yüksek sıcaklıktaki partiküllere maruz kalmaktadır. Erimiş metal ve diğer sıcak parçacıkların sıçramalarının koruyucu giyecekler ile wtemas edebileceği koşulların çeşitliliği, kullanım koşulları altında ortaya çıkabilecek tehlikelerin değerlendirilmesini zorlaştırmaktadır.

Uzun yılların kazandırdığı deneyim ile kuruluşumuz, talep eden işletmelere, eğitimli ve uzman bir kadro ile malzemelerin laboratuvar hizmetleri çerçevesinde, ISO 12127 Isıya ve aleve karşı koruma giysisi - Koruyucu giysi veya bileşen malzemeler yoluyla temas ısısı geçişinin belirlenmesi test hizmetleri de vermektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.