Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

EN ISO 14116 Koruyucu Giysi - Isıya ve Aleve Karşı Koruma - Sınırlı Alev Yayılan Malzemeler, Malzeme Montajları ve Giysiler (Eski EN 533)

EN ISO 14116 Koruyucu Giysi - Isıya ve Aleve Karşı Koruma - Sınırlı Alev Yayılan Malzemeler, Malzeme Montajları ve Giysiler (Eski EN 533)

Uluslararası Standartlar Enstitüsü (ISO) tarafından yayınlanan ISO 14116 standardında, koruyucu giyeceklerin yanması ve bir tehlike oluşturması riskini azaltmak için malzemelerin, malzeme gruplarının ve koruyucu giysilerin sınırlı alev yayılma özelliklerine yönelik performans gereksinimleri açıklanmakta ve test yöntemleri sunulmaktadır. Ayrıca koruyucu giyecekleri için ilave gereksinimler de yer almaktadır. Bu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: EN ISO 14116 Koruyucu giyecekler - Isıya ve aleve karşı koruma - Sınırlı alev yayma özelliğine sahip malzemeler, malzeme grupları ve giyecekler. Bu standart daha önce yayınlanan EN 533 standardının yerini almıştır.

EN ISO 14116 Koruyucu Giysi - Isıya ve Aleve Karşı Koruma - Sınırlı Alev Yayılan Malzemeler, Malzeme Montajları ve Giysiler (Eski EN 533)

ISO 14116 standardı ile uyumlu koruyucu giyecekler, önemli bir ısı tehlikesinin olmadığı ve başka bir ısı türünün bulunmadığı durumlarda çalışanları küçük tutuşan alevlerle ara sıra ve kısa temasa karşı korumaya yöneliktir. Sınırlı yayılmalı yanıcılığa karşı korumaya ilave olarak ısı tehlikelerine karşı da korumanın gerekli olduğu durumlarda, ISO 11612 gibi standartlar daha uygun görülmektedir. Ayrıca ISO 15025 standardında, prosedür A’ya uygun şekilde test edilen malzemeler, malzeme grupları ve giyecekler için bir sınıflandırma sistemi yer almaktadır.

Kısaca ISO 14116 standardı, küçük alevlerle ara sıra ve kısa temas halinde giyeceklerin yanması ve bir tehlike oluşturması riskini ortadan kaldırmak için tüm malzemelerin, tüm malzeme montajlarının ve koruyucu giyeceklerin sınırlı alev yayılma özelliklerine yönelik performans gerekliliklerini içermektedir. Tasarım gereksinimleri, mekanik gereksinimler, işaretleme ve üretici firma tarafından sağlanan bilgiler dahil olmak üzere giyecek için başka ilave gereklilikler de bu standartta yer almaktadır.

Aleve maruz kalmaya karşı tam koruma sağlamak için, başın, yüzün, ellerin ve ayakların uygun kişisel korunma ekipmanı ile korunması gerekli olmaktadır. Bazı durumlarda uygun solunum koruması da ayrıca gerekmektedir.

Uzun yılların kazandırdığı deneyim ile kuruluşumuz, talep eden işletmelere, eğitimli ve uzman bir kadro ile malzemelerin laboratuvar hizmetleri çerçevesinde, EN ISO 14116 Koruyucu giysi - Isıya ve aleve karşı koruma - Sınırlı alev yayılan malzemeler, malzeme montajları ve giysiler test hizmetleri de vermektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.