Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

EN 32781 Koruyucu Giysiler - Pestisitlere Karşı Koruyucu Giysiler

EN 32781 Koruyucu Giysiler - Pestisitlere Karşı Koruyucu Giysiler

Bir Avrupa standardı olan EN 32781 standardında, koruyucu giyeceklerin üretiminde kullanılan malzemeler için mekanik mukavemet ve sıkılıkla ilgili minimum gereklilikler açıklanmaktadır. Pestisit uygulaması sırasında özel maruziyet durumuna göre, ajanların penetrasyonuna yönelik EN 14786 standardı gerekliliklerine uyulması gerekmektedir (EN 14786 Koruyucu giysi - Püskürtülen sıvı kimyasalların, emülsiyonların ve dispersiyonların penetrasyona karşı direncinin belirlenmesi - Atomizer testi).

EN 32781 Koruyucu Giysiler - Pestisitlere Karşı Koruyucu Giysiler

Seyreltilmemiş konsantrelerin kullanılması durumunda, pestisitlere karşı koruyucu eldivenler veya vizörler ya da önlükler gibi kişisel koruyucu ekipman gerekmektedir.

Genel olarak bitki koruma ürünlerinin kullanılması, insanlar ve çevre için bir takım potansiyel riskler içermektedir. Maruz kalma durumuna bağlı olarak, kişisel koruyucu giyecekler önemli bir koruma işlevine sahiptir.

EN 32781 standardı, bitki koruma ürünlerinin uygulanması, tarla bitkileri ve sera bitkileri için çalışmalarda kullanılan koruyucu giyecekler için geçerlidir. Bu standardın genel yapısına göre, ilk üç paragraf, uygulama alanına ilişkin formülasyonları, normatif referansları ve terim ve tanımları içermektedir. Dördüncü paragraf, mekanik özellikler, rahatlık ve kimyasallara karşı geçirimsizlik ile ilgili gereksinimleri açıklamaktadır. Standartta, değerlendirme kriterlerini, ilgili ölçüm kategorilerini ve bunların kabul edilebilir sınır değerlerini ve kullanılacak test yöntemlerini açıklayan bir tablo yer almaktadır.

Koruma etkisine yönelik en önemli değer, penetrasyon derecesidir. Kabul edilebilir sınır değeri yüzde beştir. Tek kullanımlık giyeceklerin mekanik mukavemet değerleri, yırtılma direnci için 10N’dir ve kasıtlı olarak düşük tutulmuştur. Bu şekilde zarar görmüş giyeceğin hemen değiştirilmesi gerekmektedir. Yeniden kullanılabilir bir elbise için yırtılma direnci 20N’dir. Makul bir kullanım rahatlığı sağlamak için, su buharı hacmi direnci 20 m2 Pa/W değerini geçmemelidir.

Bir koruyucu giyeceğin dikiş yerleri ve birleşimleri genellikle zayıf noktalardır. Bunlar, sıvıların nüfuz etmesini engelleyecek şekilde tasarlanmalıdır. Bu testler EN 13034 standardında sunulan püskürtme testi ile birlikte yapılmalıdır. Dikiş mukavemeti EN ISO 13935-2 standardına göre test edilmelidir.

Standardın beinci paragrafı, koruyucu giyeceğin tamamı ve etiketleme bilgileri için EN 340 standardına göre genel performans gerekliliklerini içermektedir.

Uzun yılların kazandırdığı deneyim ile kuruluşumuz, talep eden işletmelere, eğitimli ve uzman bir kadro ile malzemelerin laboratuvar hizmetleri çerçevesinde, EN 32781 Pestisitlere karşı koruyucu giyecekler test hizmetleri de vermektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.