Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

EN 13688 Koruyucu Giyecekler - Genel Gereksinimler

EN 13688 Koruyucu Giyecekler - Genel Gereksinimler

Bir Avrupa standardı olan EN 13688 standardında, koruyucu giyeceklerin ergonomi, zararsızlık, boyut belirleme, eskime, uyumluluk ve işaretleme için genel performans gereksinimleri ve koruyucu giyecek ile üretici firma tarafından sağlanacak bilgiler açıklanmaktadır. Bu standart tek başına değil, sadece belli koruyucu giyecek performansı için gereksinimleri içeren diğer standartlar ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: EN ISO 13688 Koruyucu giyecekler - Genel özellikler.

EN 13688 Koruyucu Giyecekler - Genel Gereksinimler

Bu standartta geçen yaşlanma ifadesi, zamanın geçişi sırasında koruyucu giyecek malzemelerinin başlangıç özelliklerinden bir veya daha fazlasını değiştirmesini ifade etmektedir. Tehlike ifadesi ise insan vücudunun sağlığına zarar verebilecek bir durumu ifade etmektedir. Çok farklı genel tehlike türleri bulunmaktadır. Örneğin. mekanik tehlikeler, kimyasal tehlikeler, soğuk tehlikeler, ısı ve yangın tehlikeleri, biyolojik ajan tehlikeleri, radyasyon tehlikeleri gibi. Koşullara göre bu tehlikelerin belli türleri daha özel tehlikelerden kaynaklanmaktadır. Öneğin, her biri için ayrı test yöntemleri olan temas ısısı, radyant ısı ve benzeri nedenlerle bir ısı tehlikesi ortaya çıkabilir.

Koruyucu giyecekler, kullanıcının sağlığını veya hijyenini olumsuz etkilememelidir. Malzemeler, öngörülebilir normal kullanım koşullarında, genel olarak toksik, kanserojen, mutajenik, alerjenik veya başka şekilde zararlı olduğu bilinen maddeleri serbest bırakmamalıdır.

Koruyucu giyeceklerin üretim faaliyetlerinde ve kullanım sonrasında atılması durumunda, çevresel etkileri en aza indirecek malzemeler seçilmelidir. Bu malzemelerin kalite ve güvenlik testleri, malzemelerin koruyucu giyecek veya teçhizatta kullanıma uygun olduğu iddiasını kanıtlamak içindir. Bu testler sırasında, plastikleştiricilerin, tepkimeye girmemiş bileşenlerin, ağır metallerin, safsızlıkların ve pigment ve boyaların kimyasal kimliğinin varlığına özel dikkat gösterilmektedir.

Koruyucu giyeceklerin her katmanı şu gerekliliklere uygun olmalıdır:

  • Deri giysilerde krom VI içeriği, 3 mg/kg’ı geçmemelidir (ISO 17075)
  • Deri ile uzun süre temas eden tüm metalik malzemeler, haftada 0,5 µg/cm2’den daha az nikel salınımına sahip olmalıdır (EN 1811)
  • Koruyucu giysi malzemesinin pH değeri 3,5-9,5 aralığında olmalıdır. (ISO 4045 ve ISO 3071)

Uzun yılların kazandırdığı deneyim ile kuruluşumuz, talep eden işletmelere, eğitimli ve uzman bir kadro ile malzemelerin laboratuvar hizmetleri çerçevesinde, EN 13688 Koruyucu giyecekler genel gereksinimler hizmetleri de vermektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.